Ségolène Royal presenteert maatregelen tegen luchtvervuiling (10 mei 2017) [fr]

Het is zover: Ségolène Royal, minister van Milieu, Energie, Zee en internationale betrekkingen over het Klimaat, heeft het decreet voor het nationaal plan van Frankrijk tegen luchtvervuiling op 10 mei gepubliceerd in het Publicatieblad.

De uitvoering van dit decreet zal het mogelijk maken om de vervuiling van de lucht aanzienlijk terug te dringen, en hiermee ook de vroegtijdige sterfte in verband met luchtvervuiling, die op dit moment door de Agence nationale de santé publique wordt geschat op 48.000 sterfgevallen per jaar.

Het plan bestaat uit:

-  Een decreet met doelstellingen in cijfers, voor het terugdringen van de uitstoot van de belangrijkste vervuilers vóór het jaar 2020, 2050 en 2030, in overeenstemming met de doelstellingen die zijn aangenomen in het kader van de Europese richtlijn van 14 december 2016;

-  Een decreet dat prioritaire maatregelen en werkwijzen instelt voor de periode 2017-2021, om deze doelstellingen te behalen. Deze prioritaire maatregelen zijn geselecteerd uit een vijftigtal maatregelen, na een kritische evaluatie van de verwachte gezondheidsvoordelen en de kosten.

Het plan is een aanvulling op de al aangenomen maatregelen ten behoeve van de luchtkwaliteit. Het presenteert in een enkel document, de oriëntaties van Frankrijk ten behoeve van de luchtkwaliteit op middellange en lange termijn, waaronder regelgeving, en fiscale en stimulerende maatregelen voor alle sectoren:

-  Industrie: versterking van de controles en toepassing van de beste technieken;
-  Transport: voortzetting van de convergentie van de belastingen op benzine-diesel, versterking van de maatregelen ten behoeve van een minder vervuilende transportsector, hernieuwing van de voertuigen, fysiek transport, autoluwe zones, maatregelen op maritiem en luchtvaartgebied;
-  Residentiële-commerciële sector: versterking van maatregelen ter ondersteuning van minder vervuilende verwarmingen, terugdringen van het gebruik van zwavelhoudende stookolie, hernieuwing van de verwarmingsinstallaties;
-  Landbouw: terugdringen van de uitstoot van ammoniak(deeltjes), landbouwsector begeleiden met de verspreiding van good practices, financiering van voorbeeldprojecten en mobilisering van Europese financieringen.

Het plan voorziet ook transversale maatregelen:

-  Verbetering van de kennis om toekomstige maatregelen voor te bereiden, bijvoorbeeld om luchtvervuilende stoffen, zoals pesticiden en nanoparticulen, tegen te gaan;
-  Mobilisering van de verschillende regio’s en lokale actoren (bijv. de instelling van een stedennetwerk dat bijzonder veel te maken heeft met luchtvervuiling)
-  Financiering van werkzaamheden ten behoeve van de luchtkwaliteit.

De deelnemende partijen en de leden van de Conseil national de l’air zijn tijdens de gehele periode van ontwikkeling bij het plan betrokken geweest. Een volksraadpleging heeft plaatsgevonden van 6 tot 27 april 2017.

De doelstellingen van Frankrijk voor het terugdringen van de uitstoot in 2030, in verhouding tot 2005, zijn:

-  -77% voor zwaveldioxide;
-  -69% voor stikstofoxiden;
-  -52% voor vluchtige organische stoffen;
-  -57% voor fijne deeltjes;
-  -13% voor ammoniak.

Bron: http://www.developpement-durable.gouv.fr

gepubliceerd op 12/05/2017

naar boven