Make our planet great again [fr]

Na het besluit van de Verenigde Staten om zich terug te trekken uit het Akkoord van Parijs deed de Franse president Emmanuel Macron op 1 juni 2017 een oproep aan de internationale gemeenschap om in actie te komen en zich aan te sluiten bij Frankrijk om te strijden tegen de opwarming van de aarde.

Deze oproep om de krachten rondom de bescherming van de planeet te bundelen, illustreert de wil van Frankrijk om het voortouw te nemen in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Deze oproep heeft concreet vorm gekregen in het internetplatform: « Make Our Planet Great Again ».

Dit platform moet het makkelijker maken voor diegenen die projecten willen ontwikkelen, onderzoek willen voortzetten, willen ondernemen, zoeken naar financiering of zich in Frankrijk willen vestigen, om actie te voeren ter bescherming van onze planeet.

De Engelstalige website biedt een ambitieus, praktisch en pragmatisch instrument en wordt beheerd door Business France, in afstemming met de ministeries van Ecologische en Solidaire Transitie, Europa en Buitenlandse Zaken, Economie en het ministerie van Hoger onderwijs, Onderzoek en Innovatie.

www.makeourplanetgreatagain.fr

gepubliceerd op 13/06/2017

naar boven