Medaille uitreiking aan Luitenant-kolonel Robert (30 oktober 2020, Den Haag) [fr]

Op vrijdag 30 oktober 2020 kreeg Luitenant-kolonel Laurent Robert, hoofd Chemische Demilitarisatiedienst van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), een Franse medaille uitgereikt door de Defensie Attaché, Kolonel Bruneau. Het gaat om de insignes de l’Ordre National du Mérite au grade de Chevalier (insignes van de Nationale Orde van Verdienste in de rang van Ridder).

JPEG

Als onderdeel van zijn betrokkenheid bij de OPCW, heeft Luitenant-kolonel Robert altijd bijgedragen aan het prestige van de Franse invloed, door middel van het plannen van en deelnemen aan de verificatie van activiteiten op het gebied van de vernietiging van chemische wapens van de bezittende Staten, de achtergelaten wapens, en de oude chemische wapens.

Ter herinnering: de OPCW, waarvan het hoofdkantoor in Den Haag is gevestigd, is verantwoordelijk voor de uitvoering van de bepalingen van het in 1992 ondertekende ‘Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens’.

gepubliceerd op 04/11/2020

naar boven