Medicijnen meenemen naar Frankrijk [fr]

Als de reiziger zelf medicijnen vervoert voor zichzelf of een andere persoon, zijn de invoervoorwaarden als volgt:

Vanuit landen die behoren tot het Schengengebied

 • Medicijnen die geen deel uitmaken van verdovende en psychoactieve middelen
  - Principe: de meegenomen hoeveelheid komt overeen met de voorgeschreven duur van de behandeling of, indien dit niet vermeld is, met drie maanden behandeling.
  - Bewijsstuk: u moet bij de douane het doktersvoorschrift laten zien, tenzij de behandeling korter duurt dan 3 maanden
 • Medicijnen die deel uitmaken van verdovende en psychoactieve middelen
  - Principe: de meegenomen hoeveelheid moet overeenkomen met uw persoonlijk gebruik.
  - Bewijsstuk: u moet de douane een officiële verklaring van of gelegaliseerd door de bevoegde instantie van het land van herkomst kunnen laten zien. In Nederland is het CAK de bevoegde instantie voor de legalisatie van medicijnen.

De 26 Schengenlanden: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland, Zweden, Zwitserland.

Vanuit landen die niet behoren tot het Schengengebied

 • Medicijnen die geen deel uitmaken van verdovende en psychoactieve middelen
  - Principe: de meegenomen hoeveelheid komt overeen met de voorgeschreven duur van de behandeling of, indien dit niet vermeld is, met drie maanden behandeling.
  - Bewijsstuk: u moet bij de douane het doktersvoorschrift laten zien, tenzij de behandeling korter duurt dan 3 maanden
 • Medicijnen die deel uitmaken van verdovende en psychoactieve middelen
  - Principe: de meegenomen hoeveelheid moet overeenkomen met de duur van de behandeling.
  - Bewijsstuk: u moet bij de douane het doktersvoorschrift laten zien.

Meer weten:

- website van het CAK
- website van het Frans nationaal agentschap voor de veiligheid van medicijnen en gezondheidsproducten (ANSM)
- reglement voor transport van verdovende middelen door particulieren

gepubliceerd op 24/03/2016

naar boven