Meer dan 67 miljoen inwoners in Frankrijk op 1 januari 2018 [fr]

Op 1 januari 2018 telde Frankrijk 67,2 miljoen inwoners. In 2017 groeide de bevolking met 233.000 personen, dat betekent een stijging van 0,3%. Net als in voorgaande jaren is deze stijging vooral toe te schrijven aan natuurlijke bevolkingsgroei (het verschil tussen het aantal geboorten en sterfgevallen) hoewel deze groei historisch laag was.

In 2017 werden in Frankrijk 767.000 baby’s geboren, 17.000 minder dan in 2016. Dit is het derde achtereenvolgende jaar dat er sprake is van een daling. Het vruchtbaarheidscijfer is voor het derde opeenvolgende jaar gedaald, naar 1,88 kinderen per vrouw in 2017 (tegenover 1,92 in 2016). Toch blijft het het hoogste cijfer van Europa.

In 2017 stierven 603.000 personen, ofwel 9.000 meer dan in 2016. De levensverwachting bij geboorte blijft stabiel voor vrouwen (85,3 jaar) en stijgt voor mannen (79,5 jaar). Het verschil tussen vrouwen en mannen wordt dus kleiner.

Er werden 228.000 huwelijken gevierd in 2017 , waaronder 7.000 huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht. Voor wat betreft de PACS blijft de stijgende lijn doorgaan. In 2016 werden 192.000 PACS’en afgesloten.

- Bron : https://www.insee.fr

gepubliceerd op 25/01/2018

naar boven