Meldingsplicht voor geld, effecten of waardepapieren [fr]

Geldbedragen (contant of cheques), effecten (effecten, obligaties etc.) of andere waardepapieren van een waarde van 10.000 euro of meer (of hetzelfde bedrag in vreemde valuta) die door een natuurlijk persoon worden getransporteerd moeten bij de douane worden aangegeven om het witwassen van geld uit illegale handel tegen te gaan.

Frankrijk controleert de in- en uitvoer van kapitaal op twee niveaus:
- Europees: gebaseerd op EG verordening n°1889/2005 van 26 oktober 2005 van het Europees parlement en de Raad, betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten, en toepasbaar op de transfer van contant geld uit een niet EU-land (extracommunautaire transfers);
- Nationaal: gebaseerd op artikel L.152-1 van het monetair en financieel wetboek ondergebracht in artikel 464 van het douanewetboek betreffende intracommunautaire transfers van liquiditeiten.
In geval van geen of onjuiste declaratie riskeert u een boete, voorzien in artikel 465 van het douanewetboek, zoals een boete ter hoogte van een kwart van de betreffende som geld of een inbeslagname van de gehele som door de douane.

Sinds februari 2013 kunt u gebruik maken van de douane-teledienst voor het aangeven van contant geld, DALIA.

Met DALIA doet u online aangifte, tussen 30 en 2 dagen minimaal voor de reisdatum. Als uw tele-aangifte is gedaan, genereert DALIA automatisch een registratienummer dat u aan de douane moet voorleggen. Deze teledienst is beschikbaar in het Frans, Engels en Spaans.

Log in op het douaneportaal Prodouane

gepubliceerd op 15/07/2019

naar boven