MeliMelo n°11: "Se jeter dans la gueule du loup" [fr]

Se jeter dans la gueule du loup / S'aventurer dans la tanière du lion - JPEG

Uitdrukking

« Se jeter dans la gueule du loup » (zich in de muil van de wolf storten)

Betekenis

Willens en wetens gevaar lopen.

Oorsprong

We hebben hier een bekende uitdrukking waarvan de oorsprong niet moeilijk te raden is, zonder het risico te lopen zich te vergissen.

Zelfs al is de wolf nu weer in ere hersteld (maar vraag vooral niet de mening van veehouders in gebieden waar de wolf onlangs weer verschenen is), werd er lange tijd en tot voor kort op de wolf gejaagd, want de mens beschouwt het dier als een grote bedreiging.

De wolf heeft nooit een goede reputatie gehad, of het dier als symbool van de duivel of de dood werd gezien, als weerwolf of grote boze wolf bij grootmoeder (op voorwaarde natuurlijk dat zij het haakje van de deur had gehaald).
Vroeger werd het gevaar van de wolf natuurlijk verbonden aan zijn muil en de scherpe tanden die hij eventueel in een been of arm kon zetten.

Al in de 15e eeuw betekende "Se jeter en la gueule des loups" dat degene die zich vrijwillig in de nabijheid van een roedel wolven waagde en het risico liep te worden verscheurd, volledig onbezonnen was. Net zoals degene die, meer in algemene zin, zich vrijwillig aan een gevaar blootstelt (waarvan hij de omvang niet altijd goed inschat).
_

Voorbeeld

«Vaak had ik de overhand op een moment waarop ik het minst verwachtte. Het leek wel alsof de dieven door hun kwade genius werden overgehaald om contact met mij op te nemen. Degenen die «se jetaient ainsi dans la gueule du loup» waren, dat moet toegegeven worden, of ontzettende geluksvogels, of ontzettend dom.»
Eugène François Vidocq - Mémoires de Vidocq, chef de la police de sureté - 1829

In Nederland

Zich in het hol van de leeuw wagen.

Bron: Georges Planelles - Les 1001 expressions préférées des Français - expressio.fr

gepubliceerd op 04/04/2014

naar boven