Mensenrechten – Internationale dag voor uitbanning van seksueel geweld in conflictsituaties (19 juni 2017) [fr]

Ter gelegenheid van de Internationale dag voor uitbanning van seksueel geweld in conflictsituaties, herbevestigt Frankrijk zijn inzet in de bestrijding van deze plaag.

Sinds 1998 zijn alleen al in de Democratische Republiek van Congo meer dan 200.000 mensen slachtoffer van seksueel geweld geworden. Ook IS en Boko Haram maakt systematisch gebruik van deze barbaarse praktijken. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft in december 2016 unaniem de resolutie 2331 aangenomen, die seksueel en seksistisch geweld in conflictsituaties erkent als integraal deel van de ideologie van terroristische groeperingen.

Frankrijk zet zich in ten behoeve van de agenda “Vrouwen, vrede en veiligheid”. Het ondersteunt de inspanningen van de speciale gezant van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, belast met de bestrijding van seksueel geweld in conflictgebieden, net als de benoeming van de adviseurs belast met de bescherming van vrouwen binnen vredesmissies.

Ook hecht Frankrijk belang aan de opname van seksueel geweld in de humanitaire acties en in het ontwikkelingsbeleid, door middel van de strategie “Gender en ontwikkeling 2013-2017”.

gepubliceerd op 19/06/2017

naar boven