Mensenrechten - Wereld Vluchtelingen Dag (20 juni 2017) [fr]

Ter gelegenheid van de Wereld Vluchtelingen Dag, bevestigt Frankrijk opnieuw zijn betrokkenheid bij de miljoenen mensen over de hele wereld die zijn gedwongen om te vluchten, en bij de landen en organisaties die hen steunen. Vandaag de dag leven 65,6 miljoen mensen op de vlucht. 22,5 miljoen van hen zagen zich gedwongen hun land te verlaten. Dit is het grootste aantal vluchtelingen dat ooit is waargenomen.

De eerste linie van landen die hen kunnen helpen zijn de buurlanden van de landen die in oorlog zijn. Het betreft voornamelijk het Midden-Oosten, waar drie landen rechtstreeks onder de gevolgen van de oorlog in Syrië en Irak lijden: Jordanië, Libanon en Turkije. Het betreft ook Afrika, waar een aantal landen, waaronder Oeganda, Ethiopië en Kenia, al enkele jaren miljoenen vluchtelingen ontvangen, waarbij ze het hoofd moeten bieden aan soms beperkte middelen om aan de dagelijkse uitdaging te voldoen ze een waardige ontvangst te geven en hun rechten te beschermen.

Daar waar de meerderheid van de vluchtelingen vlucht voor gewapende conflicten, zijn anderen het slachtoffer van politieke vervolging, zoals journalisten, of personen die worden bedreigd omdat ze deel uitmaken van een religieuze of etnische minderheid of vanwege hun seksuele geaardheid.

De Verenigde Naties bieden een onmisbare ondersteuning aan de landen en de ontvangende gemeenten, en aan de mensen op de vlucht. Om de bescherming van vluchtelingen en asielzoekers te verzekeren, onderhoudt Frankrijk een speciaal partnerschap met het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen, die haar mandaat onder steeds moeilijke omstandigheden uitvoert. Dit is de reden waarom Frankrijk heeft besloten zijn bijdrage aan de agentschappen van de Verenigde Naties met 100 miljoen euro te verhogen. Voor de periode 2016-2018, heeft Frankrijk zich ook verbonden aan donaties, vooral in Libanon, die voornamelijk bestemd zijn voor de scholing van de vluchtelingenkinderen. In Europees kader biedt Frankrijk ook een ondersteuning aan Turkije.

De internationale gemeenschap moet zich bezighouden met het zoeken naar een alomvattende oplossing voor de migratiecrisis, in een geest van menselijkheid, solidariteit en verantwoordelijkheid. We moeten de oorzaken bestrijden, en niet alleen de gevolgen. Het is noodzakelijk dat er, in samenwerking met de herkomst- en doorreislanden, gemeenschappelijke en duurzame oplossingen worden gevonden voor deze uitdaging. Frankrijk zal zich blijven mobiliseren voor een betere bescherming van burgers en een betere inachtneming van mensenrechten in gewapende conflicten.

gepubliceerd op 20/06/2017

naar boven