Milieu – Algemene Vergadering van de Verenigde Naties neemt resolutie aan tot het openen van onderhandelingen over een mondiaal pact voor het milieu (10 mei 2018) [fr]

Frankrijk is verheugd over het feit dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 10 mei met een zeer grote meerderheid de resolutie heeft aangenomen tot het openen van onderhandelingen over een mondiaal pact voor het milieu. Deze resolutie vormt een belangrijke stap in het mobiliseren van de internationale gemeenschap voor de bescherming van het milieu.

Het initiatief voor een ontwerp van het mondiaal pact voor het milieu, geïnspireerd door een groep internationale juristen, op aandringen van Laurent Fabius, voorzitter van de Constitutionele Raad, werd in september 2017 gepresenteerd door de Franse president aan de Verenigde Naties met steun van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties en van het VN-milieuprogramma. Dit resultaat van bijna zes maanden van intensief overleg, stelt dit ambitieuze door Frankrijk ondersteunde ontwerp in staat een kader vast te stellen voor uitvoerige en inclusieve besprekingen met het oog op de onderhandelingen over een mondiaal milieupact met alle lidstaten van de Verenigde Naties, relevante internationale organisaties en het maatschappelijk middenveld.

De planeet wordt geconfronteerd met een ongekende milieucrisis. De erkenning van de urgentie van deze situatie heeft Frankrijk gemotiveerd om het belang te verdedigen van een internationaal verdrag dat de juridische waarde ervan zou consolideren, de belangrijkste beginselen van het internationale milieurecht zou codificeren en deze in het kader van de huidige uitdagingen zou aanvullen. Het doel van dit universele ontwerp is het bieden van een gemeenschappelijke basis die de bestaande milieuverdragen niet vervangt, maar aanvult en de uitvoering ervan vergemakkelijkt.

De resolutie, die met een zeer grote meerderheid werd aangenomen, werd gesteund door een honderdtal landen, hetgeen getuigt van een brede ondersteuning van het ontwerp. Frankrijk bedankt de landen die zich bij dit initiatief hebben aangesloten en daarnaast zal Frankrijk met iedereen blijven samenwerken in een sfeer van eenheid. Frankrijk hoopt dat het werk dat zal worden voortgezet in het multilaterale kader van de Verenigde Naties en onder auspiciën van de ondersteunende landen, met de steun van het VN-milieuprogramma, zal worden gedreven door verantwoordelijkheidsgevoel, hetgeen het enige middel is om constructieve oplossingen te vinden die inspelen op de historische uitdagingen.

gepubliceerd op 11/05/2018

naar boven