Milieu - Inwerkingtreding van het Verdrag van Minamata [fr]

Frankrijk is verheugd over de inwerkingtreding van het Verdrag van Minamata inzake kwik die op 16 augustus 2017 effectief zal zijn, nadat het 50ste ratificatie-instrument op 18 mei is ingediend.

Het Verdrag van Minamata beoogt de volksgezondheid en het milieu te beschermen tegen het uiterst giftige kwik met maatregelen die betrekking hebben op de gehele levenscyclus van kwik (van de winning tot de opslag). Als de eerste internationale overeenkomst sinds 12 jaar op het gebied van chemie en afval, betreft het een belangrijke stap in de strijd tegen de vervuiling.

Frankrijk, dat een van de eerste ondertekenaars van de overeenkomst was, zal zijn ratificatie-instrumenten in de komende weken indienen en zal deelnemen aan de eerste conferentie van de partijen die van 24 tot 29 september plaats zal vinden in Genève.

gepubliceerd op 19/05/2017

naar boven