Milieu: Frankrijk zet zich in tegen luchtvervuiling [fr]

Schone mobiliteit is van wezenlijk belang voor zowel de energietransitie als voor de gezondheid van de Fransen. Vervoer is vandaag de dag een van de voornaamste veroorzakers van luchtvervuiling, waardoor jaarlijks bijna 48.000 mensen vroegtijdig sterven.

De verbintenissen van de regering spelen op deze uitdaging in door iedereen middelen te bieden om bij te kunnen dragen aan de verandering van onze mobiliteit. Zoals Elisabeth Borne, de Franse minister onder de ministre d’Etat, minister van Ecologische en Solidaire Transitie, verantwoordelijk voor Transport, al zei: “Het gaat hier om gezamenlijke verantwoordelijkheid: die van de staat, lokale overheden, bedrijven en burgers. Door deze maatregelen beschikken zij over alle benodigde hulpmiddelen om zich in te kunnen zetten voor schonere dagelijkse mobiliteit.”

Centraal staat de ontwikkeling van lage-emissiezones (LEZ) in samenwerking met de lokale overheden. De LEZ, die in verschillende Europese landen al met succes zijn ingevoerd ter verbetering van de luchtkwaliteit, zijn zones waar het verkeer van de meest vervuilende voertuigen wordt beperkt. Deze zullen tegen 2020 in Frankrijk worden gerealiseerd, waarbij prioriteit zal worden gegeven aan de 15 steden die het meest te maken hebben met luchtvervuiling. De desbetreffende gebieden zullen de geografische afbakening van de zone moeten vaststellen, evenals de voertuigtypen die zullen worden verboden, gedurende welke periode en vanaf welk tijdstip. De regering verbindt zich ertoe reglementaire en juridische voorwaarden op te stellen die nodig zijn om deze zones op doeltreffende wijze in te voeren.

Om de lokale overheden te ondersteunen bij de hervorming van de dagelijkse mobiliteit, zal de oriëntatiewet voor de mobiliteit een reeks hulpmiddelen bieden, waaronder:

- maatregelen ten behoeve van de ontwikkeling van carpooling, zoals aparte rijkstroken (bevindt zich reeds in de testfase);
- steun voor de versnelde plaatsing van elektrische oplaadpunten, met name door het verhogen van de financiële bijdrage aan de aansluiting van deze laadpunten binnen de distributienetwerkbegroting. Het doel is om de verkoop van elektrische voertuigen te vervijfvoudigen tegen 2022;
- een ambitieus fietsplan (dat aan het begin van het schooljaar wordt ingediend) dat gericht is op de verdrievoudiging van het fietsaandeel;
- meer stimuleringsmaatregelen voor bedrijven zodat deze de schone mobiliteit optimaal kunnen benutten: eenvoudigere regelingen voor de vergoeding van een deel van de mobiliteitskosten van werknemers die gebruikmaken van de fiets of van carpooling, vrijstellingen van sociale lasten en loonheffingen voor de werknemers die gebruikmaken van de ter beschikking gestelde oplaadpunten;
- steun voor het milieuvriendelijker maken van alle vormen van personen- en goederenvervoer;
- de ontwikkeling van gedeeld pakjesvervoer door een aangepast kader op te stellen;
- een oproep tot het indienen van projectvoorstellen ten behoeve van de financiering van aparte rijbanen voor het openbaar vervoer.

Bron: website van de Franse regering

gepubliceerd op 21/08/2018

naar boven