Milieu-etiket helpt bij verantwoord kopen

Vanaf 1 juli 2011 zijn vele producten voorzien van een milieu-etiket dat aangeeft in hoeverre het betreffende product het milieu belast. Het is de bedoeling dat deze proef verder uitgebreid gaat worden.

Affichage des caractéristiques environnementales - JPEG

Het communiqué van het ministerie van Milieu, Duurzame ontwikkeling, Transport en Volkshuisvesting :

Vanaf 1 juli 2011 zullen de consumenten tijdens hun inkopen kennis maken met het milieu-etiket. Geleidelijk aan zullen van nu tot december honderden artikelen - in de winkel of op internet - voorzien zijn van een etiket dat weergeeft wat hun ecologische impact is op het klimaat, het water, de lucht of de biodiversiteit.

Een wereldprimeur

Voedsel, stoffen/kleding, huisraad, lichaamsverzorging/cosmetica enz. Meer dan 160 bedrijven uit allerlei sectoren hebben zich opgegeven om deel te nemen aan deze wereldprimeur.

- Meerdere criteria op één etiket

In tegenstelling tot eerdere nationale of Europese initiatieven waarbij tot nu toe slechts één criterium werd getoetst (CO2, energieverbruik, vluchtige organische stoffen), berust de bijzonderheid van dit Franse experiment op het feit dat verscheidene criteria op één en hetzelfde etiket vermeld staan. Het etiket omvat informatie over de ecologische voetafdruk dat het product nalaat ten aanzien van klimaat, water, lucht of biodiversiteit.

- Informatie via verschillende kanalen

De informatie wordt op verschillende manieren verspreid: hetzij op het vaste en mobiele internet, hetzij in de winkel middels borden of rechtstreeks op het artikel, of op de kassabon. De manier waarop deze gegevens worden gesymboliseerd kan ook per bedrijf verschillen: bruto waarden, cijfer, indeling per letter, graduatie per rangorde, kleurcodes, enz.

Bedrijven, overheid, verenigingen en consumenten worden ingeschakeld om deze proef constant te toetsen

Zoals bepaald in de wet, zal de regering na afloop van deze proef een evaluatierapport aan het parlement overhandigen. Op basis daarvan kan tot een algehele toepassing worden besloten. (...)

Gedurende een jaar zal het Ministerie voor Duurzame Ontwikkeling de uitkomsten van het experiment verzamelen en een collectieve evaluatie uitvoeren ten aanzien van o.a.:

- de transparantie van de gegevens en de methodes die door de bedrijven worden gebruikt om hun indicatoren te berekenen
- de kosten en baten van de operatie voor de bedrijven
- acceptatie en begrip door zowel de consumenten als het personeel dat in contact staat met de klanten (verkoop, marketing).

impact environnemental - JPEG

gepubliceerd op 18/02/2022

naar boven