Ministeriële bijeenkomst over het EII - Bezoek van minister Florence Parly aan Nederland (20 september 2019, Hilversum) [fr]

De Franse minister van de Strijdkrachten, Florence Parly, bracht op 20 september 2019 een bezoek aan Nederland in het kader van de ministeriële bijeenkomst over het European Intervention Initiative (EII). Zweden en Noorwegen zijn officieel toegetreden tot het initiatief.

Het EII werd op 25 juni 2018 gelanceerd op instigatie van Frankrijk. Dit operationele initiatief is gericht op het bevorderen van de ontwikkeling van een Europese strategische cultuur. Het is opgebouwd rond een groep van 10 Europese staten: Duitsland, België, Denemarken, Spanje, Estland, Frankrijk, Finland, Nederland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk. Dat aantal kan desalniettemin worden uitgebreid met andere staten die over dezelfde politieke wil en militaire capaciteiten beschikken.

Zo kondigden Zweden en Noorwegen ter gelegenheid van de ministeriële bijeenkomst officieel aan dat beide landen toetreden tot het initiatief, na de verklaring van toetreding te hebben ondertekend. Ook kondigden de ministers aan dat ze het verzoek van Italië om toe te treden hebben geaccepteerd.

Het EII wil complementair zijn aan de NAVO, zonder deze na te bootsen of te vervangen. Het doel hiervan is om de Europeanen beter in staat te stellen samen op te treden, de militaire geloofwaardigheid van Europa te bevorderen en zijn strategische autonomie te ontwikkelen.

Meer informatie over het EII : www.defensie.nl

gepubliceerd op 23/09/2019

naar boven