Ministeriële ondertekening van de eerste Frans-Nederlandse ’Routekaart’ voor hoger onderwijs en onderzoek [fr]

Op 22 januari 2021 werd tijdens een online ceremonie de routekaart voor Frans-Nederlandse samenwerking op het gebied van hoger onderwijs en onderzoek ondertekend. Samengebracht in éen document, worden de talrijke langlopende samenwerkingsprogramma’s versterkt en wordt hun onderlinge cohesie beter zichtbaar gemaakt. De routekaart faciliteert eveneens de ontwikkeling van een gestructureerde meerjarenstrategie die aansluit bij de ontwikkelingen in deze sector.

PNG

Al meer dan 20 jaar worden diverse samenwerkingsinitiatieven ontwikkeld tussen Franse en Nederlandse hoger onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Niet alleen ter stimulering van samenwerking op institutioneel niveau, maar vooral ook ter bevordering van direct contact tussen academici, (PhD-) studenten en onderzoekers die zich inzetten om innovatie, kennis en onderzoek voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken.

Dat het hoger onderwijs en onderzoek in de twee landen van hoge kwaliteit zijn, behoeft geen nadere toelichting. De doeltreffende complementariteit van gemeenschappelijke Frans-Nederlandse bijdragen aan excellent onderzoek op Europees niveau, is echter niet altijd even zichtbaar. In deze lacune is bij deze officieel voorzien.

Deze overeenkomst bezegelt een langlopende overeenkomst die in de loop der jaren op succesvolle wijze de afstand tussen burgers, studenten en wetenschappers heeft overbrugd middels diverse activiteiten: gezamenlijke programma’s voor wederzijdse mobiliteit, openbare evenementen ter bevordering van kennis voor iedereen en open wetenschap.

De PHC Van Gogh mobiliteitsbeurzen, de Descartes-Huygensprijs en de Descartes-masterbeurzen, maar ook de ‘Film&Science Nights’ ter gelegenheid van de ’European Researchers’ Night’, de gekruiste ’Creathons’ en niet te vergeten de Erasmus-Descartesconferentie die dit jaar 18 jaar bestaat. Deze jaarlijkse programma’s zijn cruciaal voor het bestendigen van bestaande en het sluiten van nieuwe partnerschappen.

Ter verdere illustratie van de inzet en het belang van deze routekaart, vindt u bijgevoegd de toespraken van de twee ondertekenende ministers, Mevrouw Van Engelshoven namens OCW en Mevrouw Vidal namens het Franse Ministerie voor Hoger Onderwijs, Onderzoek en Innovatie, alsmede de inleidende welkomstwoorden van Dhr. Pieter de Gooijer, Nederlands Ambassadeur in Frankrijk en Dhr. Luis Vassy, Frans Ambassadeur in Nederland.

Bijlagen:

Toespraak van Mevr. Vidal, Frans Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en innovatie:

PDF - 106.6 kB
Discours de Mme Vidal
(PDF - 106.6 kB)

Toespraak van Mevr. Van Engelshoven, Nederlands Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

PDF - 49.5 kB
Discours de Mme Van Engelshoven
(PDF - 49.5 kB)

gepubliceerd op 15/03/2021

naar boven