Modernisering van de Franse instellingen in Amsterdam [fr]

Sinds geruime tijd heeft Frankrijk plannen om het Hospice Wallon, dat onderdak biedt aan het Consulaat-generaal en het Institut Français des Pays-Bas, te verkopen. Het pand in de Nederlandse hoofdstad voldoet niet meer aan de eisen van Frankrijk en het weerspiegelt, in zijn huidige staat, ook niet meer een bevredigend beeld van ons land. In de open wereld van vandaag is het in het belang van Frankrijk om het publieke geld eerder te gebruiken voor het stimuleren van onze culturele banden dan voor het renoveren van een gebouw.

Bovendien betekent de verkoop van dit pand niet dat Frankrijk zich terugtrekt: het Consulaat-generaal zal elders worden ondergebracht in Amsterdam, in een veiligere en meer publieksvriendelijke ruimte. Voor het publiek komt dit neer op een verbetering van de kwaliteit van de diensten en voor het personeel op een verbetering van de arbeidsomstandigheden.

De mogelijkheden om de uitstraling van Frankrijk in Nederland te versterken zullen worden aangepast aan een stad en een land waar het culturele aanbod van hoog niveau ons in de eerste plaats moet aansporen om partnerschappen tussen Franse en Nederlandse instellingen te steunen. Het publieke geld, dat momenteel te veel wordt gebruikt om vaste kosten te financieren, zal voortaan hoofdzakelijk worden geïnvesteerd in concrete activiteiten. Hieruit zullen intensievere, efficiëntere en meer gerichte activiteiten voortvloeien ten gunste van de culturele banden tussen Frankrijk en Nederland en de francofonie.

Deze veranderingen zullen in totale openbaarheid worden behandeld met de afgevaardigden en het betrokken personeel. Verschillende bijeenkomsten over de plannen van de Ambassade hebben al plaatsgevonden met de conseillers consulaires en in het kader van sociaal overleg.

Alles welbeschouwd moet de verkoop van de Hospice wallon samengaan met een modernisering van de Franse instellingen in Nederland voor wat betreft efficiëntie en grotere uitstraling van Frankrijk in Nederland.

gepubliceerd op 16/04/2015

naar boven