“Mon idée pour le français” (25 januari 2018) [fr]

JPEG

Lancering van het burgerraadplegingsplatform “mon idée pour le français”: laat uw mening horen

Jean-Baptiste Lemoyne, staatssecretaris onder de minister van Europa en Buitenlandse Zaken en Françoise Nyssen, minister van Cultuur, hebben op 26 januari 2018 het internationale burgerraadplegingsplatform “mon idée pour le français” gelanceerd op het ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken om de ideeën en voorstellen die de promotie en scholing van de Franse taal in de wereld ondersteunen, te kunnen verzamelen.

De organisatie van deze burgerraadpleging wordt door de president van de Franse Republiek toevertrouwd aan het Institut français, het uitvoeringsorgaan van het Franse ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken.

Doelen:

- een beroep doen op de organisaties die Frankrijk vertegenwoordigen in het buitenland
- het verzamelen van concrete voorstellen om het gebruik van het Frans te moderniseren en meertaligheid te promoten.

Laat uw stem horen t/m 20 maart 2018

Het “mon idée pour le français”-platform is zowel gericht op Franse burgers als op Franssprekende buitenlanders en/of francofielen. De voorstellen kunnen t/m 20 maart, de Internationale dag van de Francofonie, worden ingediend.
Naast het verzamelen van voorstellen, is het doel van het platform om de rijkdom van de internationale Franstalige gemeenschap te promoten en om de nadruk te leggen op zowel het belang als het potentieel van de Franse taal en meertaligheid.

Volgende stappen

De raadpleging werd voortgezet tijdens een internationale conferentie voor de Franse taal en meertaligheid in de wereld die op 14 en 15 februari plaatsvond in Parijs. Bij deze conferentie waren prominente leden en actoren van het maatschappelijk middenveld aanwezig, evenals jonge burgers van verschillende nationaliteiten die lokaal betrokken zijn bij innovatieve projecten.

De samenvatting van de online ingediende voorstellen en de discussies die in het kader van de conferentie zijn gevoerd, bieden de gelegenheid om een allesomvattend plan voor het Frans en meertaligheid in de wereld op te stellen en te consolideren, waarvan de president van de Franse Republiek zou willen dat het in 2018 wordt uitgevoerd.

https://www.monideepourlefrancais.fr

gepubliceerd op 12/03/2018

naar boven