NAVO - Deelname van Jean-Yves Le Drian aan de NAVO-top (11 en 12 juli 2018, Brussel) [fr]

Jean-Yves Le Drian, Franse minister van Europa en Buitenlandse Zaken, vergezelde de Franse president op 11 en 12 juli 2018 bij de NAVO-top in Brussel. Deze ontmoeting diende aan te tonen dat de NAVO een geloofwaardige, efficiënte, moderne en eensgezinde organisatie is.

Het vermogen van het bondgenootschap om zijn collectieve verdedigingstaak te vervullen, zal worden versterkt door onder andere de hervorming van de commandostructuur, een initiatief inzake het reactievermogen van de NAVO-troepen en de voortzetting van de inspanningen op het gebied van cyberverdediging. Het bondgenootschap bevestigde overigens de benadering die tijdens de top in Warschau is toegezegd, waarbij een wendbare en defensieve militaire houding wordt gecombineerd met voortdurende openheid voor dialoog met Rusland.

De bijdrage van de NAVO aan de strijd tegen terrorisme en aan de veiligheidssamenwerking zal worden voortgezet. De staatshoofden en regeringsleiders formaliseerden als reactie op een verzoek van de Iraakse autoriteiten onder andere de start van een opleidings- en adviesmissie in Irak.

Tot slot bood deze top de gelegenheid om te wijzen op het belang van de eenheid van het bondgenootschap nu het zich inzet voor een evenwichtigere verdeling van lasten en verantwoordelijkheden, dankzij de Europese inspanningen op het gebied van defensie-uitgaven, capaciteitsontwikkeling en operationele afspraken. Voor het vierde opeenvolgende jaar hebben de Europese NAVO-lidstaten zodoende hun defensiebudget verhoogd. De snelle en aanzienlijke vorderingen van Europa op het gebied van defensie dragen ook in grote mate bij aan de veiligheid van het bondgenootschap. Op nationaal vlak zal Frankrijk zijn verplichtingen nakomen en het defensiebudget geleidelijk verhogen tot 2% van het BBP in 2025.

gepubliceerd op 01/08/2018

naar boven