Nederland: gezamenlijke controles in het kader van de Hazeldonk-samenwerking op het gebied van de bestrijding van regionale drugshandel (22 en 23 mei 2019, Lille) [fr]

In het kader van de Hazeldonk-samenwerking, gericht op de bestrijding van regionale drugshandel in de Benelux, verwelkomde de DDSP du Nord (Direction Départementale de la Sécurite Publique) op 22 en 23 mei twee Nederlandse politieagenten van de Dienst Infrastructuur, die onder andere verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van criminaliteit via het wegennet. Deze twee dagen, die in samenwerking met de Dienst Politie Samenwerking (SSI) in Nederland werden georganiseerd in het kader van de grensoverschrijdende ‘Prüm’-samenwerking, boden de gelegenheid voor technische en operationele uitwisselingen tussen Franse, Belgische en Nederlandse politieagenten.

JPEG

Tijdens de eerste dag maakten de Nederlandse agenten deel uit van het rapid response team van het commissariat d’agglomération van Lille. Ze hebben kunnen zien hoe een gerechtelijk onderzoek in zijn werk gaat die in gang was gezet naar aanleiding van een operatie die de dag ervoor plaatsvond om lokale drugshandelnetwerken te ontmantelen. De tweede dag stond in het teken van gezamenlijke controles die in het leven zijn geroepen in het kader van de ‘Etoile’-operaties, die gericht zijn op het opsporen van Belgische en Franse dealers die voorraden inslaan in Nederland. Deze operaties worden vijf keer per jaar uitgevoerd op initiatief van Frankrijk en de Benelux-landen, waar de politiediensten en de douane in zijn betrokken. De Nederlandse politieagenten hebben zo deel kunnen nemen aan het gezamenlijke operationele controlesysteem dat in het Frans-Belgische grensgebied wordt ingezet.

gepubliceerd op 29/05/2019

naar boven