Non-proliferatie – Derde bijeenkomst van de voorbereidende commissie binnen de toetsingscyclus van het Non-proliferatieverdrag (NPV) (29 april 2019, New York) [fr]

De derde bijeenkomst van de voorbereidende commissie in aanloop naar de NPV-Toetsingsconferentie in 2020 is op 29 april van start gegaan in New York onder het voorzitterschap van Maleisië.

Bij deze gelegenheid heeft Frankrijk opnieuw zijn gehechtheid bevestigd aan dit fundamentele verdrag voor collectieve veiligheid, dankzij welke al vijftig jaar de verspreiding van kernwapens wordt beperkt, vooruitgang wordt geboekt op weg naar nucleaire ontwapening, terwijl het tegelijkertijd de wijdverbreide uitwisseling van vreedzame toepassingen van nucleaire technologieën bevordert.

In een verslechterde internationale veiligheidsomgeving, die gekenmerkt wordt door de heropleving van regionale spanningen en proliferatiecrises, acht Frankrijk het van essentieel belang om een multilaterale rechtsorde te consolideren. Frankrijk is vastbesloten zich in te zetten voor een succesvolle toetsingsconferentie van het Non-proliferatieverdrag in 2020.

gepubliceerd op 02/05/2019

naar boven