Noord-Korea - Goedkeuring door de VN-Veiligheidsraad van een resolutie ter versterking van de sancties (5 augustus 2017) [fr]

Frankrijk is verheugd over de unanieme goedkeuring, op 5 augustus 2017, van de resolutie 2371 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, die de rakettesten, die in juli door Noord-Korea zijn uitgevoerd, veroordeelt, en de sancties tegen het land versterkt.

De resolutie 2371 betekent in het bijzonder een volledig verbod op de uitvoer van een aantal Noord-Koreaanse producten, waaronder steenkool, ijzererts en lood, en visserijproducten. Ook verbiedt de resolutie alle staten om op hun grondgebied nog Noord-Koreaanse werknemers te ontvangen, wiens inkomsten door Noord-Korea worden gebruikt om de verboden nucleaire en raketprogramma’s te ondersteunen. De resolutie verbiedt ook de oprichting van nieuwe joint ventures met Noord-Koreaanse entiteiten en extra investeringen in bestaande joint ventures, en plaatst opnieuw individuen en entiteiten onder sancties. De resolutie 2371 besluit ook tot maatregelen ter versterking van de uitvoering van de bestaande sancties.

Frankrijk gelast Noord-Korea opnieuw om onmiddellijk te voldoen aan zijn internationale verplichtingen en over te gaan tot de volledige, controleerbare en onomkeerbare ontmanteling van zijn nucleaire en raketprogramma’s, en blijft zich volledig ten dienste van dit doel inzetten.

gepubliceerd op 24/08/2017

naar boven