Noord-Korea - Lanceringen van ballistische raketten (26 augustus 2019) [fr]

Wij hebben met bezorgdheid kennisgenomen van de informatie over nieuwe lanceringen van ballistische raketten door Noord-Korea op 24 augustus jl. Dit is de zevende serie lanceringen in één maand.

Frankrijk bevestigt opnieuw zijn veroordeling van deze herhaalde lanceringen die afbreuk doen aan de veiligheid van de regio en die de resoluties van de VN-Veiligheidsraad schenden. Frankrijk roept Noord-Korea op om zich te houden aan de resoluties van de VN-Veiligheidsraad, de dialoog met de Verenigde Staten over denuclearisatie zo spoedig mogelijk te hervatten en om snel een proces op gang te brengen voor de volledige, verifieerbare en onomkeerbare ontmanteling van zijn programma van massavernietigingswapens. Zolang dit doel niet is bereikt, zullen de sancties van de VN-Veiligheidsraad worden gehandhaafd.

Bron (in het Frans): www.diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 30/08/2019

naar boven