Kandidaatstelling van Frankrijk voor de Wereldtentoonstelling 2025 [fr]

Brief van de president van de Republiek, François Hollande, aan de heer Vincente G. Loscertales, secretaris-generaal van het “Bureau International des Expositions”

JPEG

Mijnheer de Secretaris-Generaal,

In overeenstemming met de conventie van het “Bureau International des Expositions” heb ik de eer de kandidatuur van Frankrijk op de Wereldtentoonstelling van 2025 officieel te presenteren.

Zoals u weet heeft Frankrijk een speciale band met de wereldtentoonstellingen.
De tentoonstellingen uit de negentiende eeuw – dankzij het streven naar alle vormen van economische, sociale, culturele en wetenschappelijke vooruitgang – zullen niet gauw worden vergeten, en hebben eens te meer het engagement van ons land voor de wereld bewezen.

Vandaag de dag, gezien de grote toekomstige uitdagingen die ons te wachten staan, zal het door Frankrijk gekozen thema voor de tentoonstelling zijn: "Kennis delen, de planeet beschermen." Het gaat om de verbetering van onze ontwikkelingsmodellen op het gebied van gezondheid, onderwijs, cultuur en milieu, in het verlengde van de mobilisatie die zijn hoogtepunt beleefde in december 2015 tijdens het Akkoord van Parijs over de klimaatveranderingen.

Het hart van deze tentoonstelling zal worden gevestigd in de regio Ile-de-France. Naast het bestaande openbaar vervoer, wordt er een nieuw “express” metronetwerk van 200 km lang aangelegd, waarmee vanaf 2024 het Grand Paris beter kan worden bereikt. Tegelijkertijd wordt een directe verbinding tussen de luchthaven Roissy Charles de Gaulle en Gare de l’Est in het centrum van de stad in bedrijf gesteld. Het Franse gebied waar het evenement plaats zal vinden zal hierdoor uitstekend bereikbaar zijn.

Deze nominatie is de nominatie van heel Frankrijk. Veel van onze steden hebben al aangegeven door middel van thematische fora betrokken te willen zijn. En meer dan 100.000 van onze medeburgers hebben zich al aangeboden om dit grote project, gelanceerd door de Vereniging ExpoFrance 2025, te ondersteunen.

Het is dus heel Frankrijk, dat klaar is om de wereld te verwelkomen in 2025 en miljoenen bezoekers een unieke en onvergetelijke ervaring te bezorgen.

Dit grote evenement zal 6 maanden duren, van 1 mei tot 30 oktober 2025. Alle landen, van de kleinste tot de grootste, zullen op dezelfde wijze worden ontvangen. Iedereen moet zijn rijkdom kunnen laten zien tijdens deze ontmoeting.

De organisatie van deze kandidaatstelling is toevertrouwd aan een openbare belangengroep (GIP) voorgezeten door een interministeriële afgevaardigde onder het gezag van de minister-president en die alle deelnemende partijen bijeenbrengt.

Namens Frankrijk ben ik vastbesloten om dit grote project succesvol te doen verlopen, mits de lidstaten van het “Bureau International des Expositions” mij deze eer geven.

Ik verzeker u, mijnheer de secretaris-generaal, van mijn zeer bijzondere hoogachting.

François Hollande

- website : http://www.expofrance2025.com/

gepubliceerd op 22/12/2016

naar boven