Klimaatconferentie 2015 (COP21) [fr]

Frankrijk is officieel tot gastland benoemd voor de 21e klimaatconferentie in 2015

Tijdens de 19e Conferentie van Partijen bij het Raamverdrag inzake klimaatverandering in Warschau (COP19) is Frankrijk officieel benoemd tot gastland van de 21e Klimaatconferentie 2015.

JPEG - 224 kB
De Eiffeltoren in de kleuren van de Klimaatconferentie 2015 (foto : F. de la Mure / MAE)

In september 2012 heeft François Hollande de kandidatuur van Frankrijk aangekondigd om in 2015 als gastland te dienen voor de 21e Conferentie van partijen bij het UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) en de 11e sessie van de bijeenkomst van de landen die partij zijn bij het Protocol van Kyoto. Laurent Fabius, minister van Buitenlandse Zaken, heeft tijdens de Conferentie van Doha (COP18) in december 2012, deze kandidaatstelling bevestigd.

Frankrijk heeft er voor gekozen deze ontmoetingen in Parijs, op Paris-le Bourget te organiseren. Deze plek beschikt logistiek over de beste ontvangst- en toegankelijkheidscapaciteiten voor de officiële delegaties en voor de civiele partijen en de media die een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van de conferentie.

De uitdagingen van de COP21

Deze conferentie vormt een belangrijke mijlpaal in de onderhandeling van het toekomstig internationaal akkoord voor na 2020. Met het aannemen van de grote lijnen, zoals afgesproken in Durban, verplichten alle landen zich via een universeel klimaatakkoord. Ook de landen met de grootste emissies van broeikasgassen, en zowel de industrielanden als de ontwikkelingslanden.

Frankrijk wil een akkoord dat op iedereen van toepassing is, ambitieus genoeg om het doel van 2°C opwarming te halen en dat juridisch bindend wordt. Dit akkoord moet dus een evenwicht vinden tussen de benadering van Kyoto en die van Kopenhagen.

Het akkoord moet een verandering in de zienswijze realiseren door de uitdaging van de klimaatverandering niet te zien als een noodzakelijke «verdeling van de lasten» van de emissies, maar ook als een gunstige omstandigheid om werkgelegenheid te scheppen en rijkdommen, en om nieuwe manieren van productie en consumptie uit te vinden.

De redenen voor de Franse kandidaatstelling

Ieder jaar wordt de Conferentie beurtelings georganiseerd door een van de landen van de vijf regionale groepen van de VN (PDF): Azië-Stille Oceaan, Oost-Europa, Latijns Amerika – Caraïben, de Groep van West-Europese en andere landen (WEOG) en Afrika. Het kiezen van een gastland vindt plaats binnen de groep. Polen werd gekozen als gastland in 2013, Venezuela voor de voorbereidende vergadering van 2014 en Peru voor de eigenlijke Conferentie eind 2014.
In 2015 is het aan Frankrijk om de Conferentie over het klimaat te organiseren.

Frankrijk is begonnen met zijn ecologische en energetische omzetting met als doelstelling de uitstoot van koolstof aanzienlijk te reduceren. De uitstoot van broeikasgassen van Frankrijk per inwoner behoort al tot de laagste van de industrielanden. Frankrijk werkt overigens nauw samen met ontwikkelingslanden door middel van ontwikkelingshulp om de omzetting naar koolstofarme economieën te bevorderen. Binnen de Europese Unie verdedigt Frankrijk een ambitieus standpunt: -40% uitstoot van broeikasgassen in 2030, en vervolgens -60% in 2040 (ten opzichte van 1990), opdat de Europese Unie een voorbeeld blijft en ambitieus.

Steunend op deze ervaring en deze ambitie is Frankrijk aangewezen om de COP21 in 2015 te organiseren.

gepubliceerd op 18/12/2013

naar boven