Bezoek van een delegatie van de MEDEF aan Den Haag (26 en 27 november 2015, Den Haag) [fr]

In het kader van het Frans-Nederlands economisch jaar en het aankomende Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie, bracht een dertigtal afgevaardigden namens het MEDEF (Franse werkgeversorganisatie vergelijkbaar met het VNO-NCV), het AFEP (Franse vereniging van particuliere bedrijven) en de Cercle de l’Industrie, een bezoek aan Den Haag op 26 en 27 november. Tijdens dit bezoek hebben zij de Nederlandse autoriteiten ontmoet en hen vragen gesteld over hun prioriteiten tijdens dit roulerende voorzitterschap, dat op 1 januari 2016 van start zal gaan.

De delegatie werd ontvangen op het Ministerie van Economische Zaken, waar ideeën zijn uitgewisseld over de binnenlandse en digitale markt, circulaire economie, energie- en klimaatgerelateerde thema’s en over de prioriteiten op het gebied van innovatie en vereenvoudiging van administratie.

De Franse afgevaardigden brachten de standpunten over deze onderwerpen, zoals zij die in Europa verdedigen, naar voren en bekeken de punten waar Nederland en Frankrijk op één lijn zitten.

Op het Ministerie van Financiën vond tevens een vergadering plaats over de problemen die verband houden met de bankenunie, de kapitaalmarkt en belastingheffing. De delegatie werd op het Ministerie van Buitenlandse Zaken ontvangen door de Directie Europa waar onderwerpen als migratie, werkgelegenheid, de toekomst van Europa en multilaterale verhoudingen (trans-Atlantische betrekkingen, China, Japan, etc.) aan bod kwamen. Vervolgens vond er een ontmoeting plaats op de SER, waar het Nederlandse overlegmodel werd toegelicht.

Het directoraat van het VNO verwelkomde de delegatie aan het begin van haar bezoek voor een dialoog over al deze onderwerpen.

Ten slotte ontving de minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem de Franse delegatie voor een uitgebreid gesprek over wat volgens hem de hoofdzaken zijn van het aankomende Nederlands voorzitterschap op economisch en financieel gebied (voornamelijk budgettair en monetair).

De eerstvolgende MEDEF-VNO ontmoeting in het kader van deze bilaterale strategische dialoog zal waarschijnlijk in maart plaatsvinden in Parijs.

Gesprek met Loïc Armand, voorzitter van l’Oréal France en voorzitter van de commissie Europa van de Franse werkgeversorganisatie MEDEF, en Winand Quaedvlieg, directeur van VNO-NCW Brussel :

gepubliceerd op 04/12/2015

naar boven