Nuclear Security Summit (Den Haag, 24 en 25 maart 2014) [fr]

De president van Frankrijk, François Hollande, en de Franse minister van Buitenlandse Zaken Laurent Fabius, waren aanwezig bij de Nuclear Security Summit, op 24 en 25 maart in Den Haag.

Persmoment ministerie van Buitenlandse Zaken

Wat staat er op het spel tijdens deze top ?

Het gaat om de derde top over nucleaire veiligheid. De eerste NSS vond plaats in 2010, in de Verenigde Staten, de tweede werd in 2012 in Zuid-Korea georganiseerd en de vierde zal in 2016 in de Verenigde Staten gehouden worden. Een vijftigtal landen nemen deel aan de top.

Deze nucleaire top gaat over civiele nucleaire veiligheid in de wereld (kernreactoren en installaties niet inbegrepen) – en niet over nucleaire zekerheid (dat betrekking heeft op de installaties zelf en het functioneren van de kernreactoren).

De belangrijkste doelstellingen zijn:

- het maximaal beveiligen van de opslag en van het vervoer van splijtstoffen om het risico op nucleair terrorisme te vermijden (vervoer, productieplaats, behandeling van afvalstoffen) ;
- het versterken van de veiligheid van civiele installaties, met name voor wat betreft beschermingsnormen ;
- het versterken van de internationale samenwerking op dit gebied ;
- het beter inschatten van risico’s op nucleair of radiologisch terrorisme;
- het nauwkeurig bekijken van de ratificatie en het van-kracht-worden van de teksten die als doel hebben de omloop van hoog verrijkt uranium zo veel mogelijk te beperken.

In Frankrijk zijn we geavanceerd op het gebied van nucleaire veiligheid. Frankrijk heeft alle documenten met betrekking tot nucleaire veiligheid geratificeerd, en de nationale regelgeving van Frankrijk behoort tot de meest geavanceerde voor wat betreft de toepassing van de aanbevelingen van het Internationaal Atoomenergieagentschap.

Source : point-presse Ministère des Affaires étrangères

Verklaring van de G7 :

PDF - 52.6 kB
Verklaring van de G7
(PDF - 52.6 kB)

gepubliceerd op 29/09/2021

naar boven