OESO - G20 - Ondertekening van een multilateraal verdrag ter bestrijding van fiscale optimalisatie (Parijs, 7 juni 2017) [fr]

68 staten, waaronder Frankrijk en Nederland, hebben op 7 juni in het hoofdkantoor van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs een multilaterale overeenkomst ondertekend, die tot doel heeft om de mogelijkheden voor belastingontduiking door multinationale ondernemingen te beperken.

Frankrijk is sterk betrokken bij internationale werkzaamheden ter bestrijding van fiscale optimalisatie en fraude, en is verheugd over deze belangrijke stap vooruit.

Dit instrument zal het mogelijk maken om in meer dan 1000 bilaterale belastingverdragen de bijdragen in te voeren van het "BEPS project" (strijd tegen de uitholling van de belastinggrondslag en de overdracht van de winst), gedragen door de lidstaten van de G20 en de OESO.

gepubliceerd op 08/06/2017

naar boven