OPCW: aanname van het besluit met betrekking tot de vernietiging van de chemische wapens in Syrië (Den Haag - 27 september 2013) [fr]

Le siège de l'OIAC à La Haye - JPEG

De Uitvoerende Raad van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) heeft op 27 september een belangrijk besluit aangenomen met het oog op de vernietiging van de voorraad van chemische wapens in Syrië. De tekst verplicht de Syrische regering om voor 1 juli 2014 alle chemische wapens en munitie te vernietigen. Door de OPCW gemandateerde inspecteurs zullen er op toezien dat de Syrische autoriteiten zich hier aan houden. Zij zullen rapport uitbrengen aan de Directeur-Generaal indien Syrië zijn plicht niet nakomt.

Daarnaast onderstreept resolutie 2118, die door de VN-Veiligheidsraad unaniem is aangenomen, dat de huidige situatie de internationale vrede en veiligheid in gevaar brengt. Deze tekst versterkt het verplichte karakter van het besluit van de OPCW en voorziet, indien Syrië zijn verplichtingen niet nakomt, in de nodige maatregelen met verwijzing naar Hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties.

Met deze twee teksten beschikt de internationale gemeenschap over de nodige middelen om de chemische wapens in Syrië te vernietigen."

* * *

Verklaring van Pierre Ménat, Ambassadeur en Permanent vertegenwoordiger van Frankrijk bij de OPCW, na aanname van het besluit EC-M-33 van de Uitvoerende Raad van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens, met betrekking tot Syrië (in het Frans):

PDF - 133.2 kB
Déclaration française
(PDF - 133.2 kB)

gepubliceerd op 14/10/2013

naar boven