Ontmoeting tussen Jean-Marc Ayrault en Bert Koenders en afsluiting van het symposium over Vrede en Veiligheid in de Europese Unie (Parijs, 11 maart 2016) [fr]

Ter gelegenheid van het staatsbezoek aan Frankrijk van het Nederlands koningspaar, ontving Jean-Marc Ayrault, minister van Buitenlandse Zaken en Internationale Ontwikkeling, zijn Nederlandse ambtgenoot Bert Koenders voor een werklunch.

JPEG

- Meer foto’s : http://diplomatie.gouv.fr

De ministers spraken over de succesvolle bilaterale samenwerking, voornamelijk op economisch en cultureel gebied, en over de grote vraagstukken die worden behandeld tijdens dit Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie: de strijd tegen het terrorisme, de vluchtelingencrisis, de relatie van de Europese Unie met het Verenigd Koninkrijk, en de relatie met de landen aan de oostelijke en zuidelijke grenzen van de Unie.

Tijdens de afsluiting van het symposium over Vrede en Veiligheid op het Quai d’Orsay, hielden Jean-Marc Ayrault en Bert Koenders beiden een toespraak voor het Nederlandse koningspaar, onderzoekers, studenten, diplomaten en militairen uit beide landen.

Ook ondertekenden de twee ministers een verklaring over het Frans-Nederlandse initiatief, in aanwezigheid van de medevoorzitters Jean-Marc Janaillac, algemeen directeur van Transdev, en Pauline Meurs, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit initiatief beoogt de bilaterale uitwisseling tussen de burgermaatschappij en bedrijven te versterken, vooral op het gebied van nieuwe technologieën en innovatie.

gepubliceerd op 17/03/2016

naar boven