Ontmoeting tussen Mme George Pau-Langevin en M. Bert Koenders (17 juni 2015, Parijs) [fr]

Copyright MOM - JPEG

Mevrouw George Pau-Langevin, Franse minister van Overzeese gebieden, heeft op 17 juni 2015 de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders ontmoet om de banden tussen het Franse en het Nederlandse deel van het eiland te bespreken.
Beide ministers waren zeer tevreden over het succesvolle Frans-Nederlandse vierpartijenoverleg van 29 en 30 maart jl. Deze ontmoeting tussen de lokale autoriteiten van beide delen van het eiland (de Conseil territorial van Saint-Martin en de regering van Sint Maarten) en de centrale autoriteiten van Frankrijk en Nederland, hebben het mogelijk gemaakt concrete vorderingen te boeken voor wat betreft de samenwerking op het gebied van justitie en politie en in de gezondheidssector.

(Bron : website van het ministerie van Overzeese gebieden)

gepubliceerd op 22/06/2015

naar boven