Ontwikkeling van het vroege vreemdetalenonderwijs Frans: studiedag voor basisschoolleerkrachten Frans in Nederland (28 september 2019, Den Haag) [fr]

Op 28 september 2019 vond de eerste studiedag plaats voor leerkrachten die de Franse taal op basisscholen doceren. 22 leraren uit verschillende regio’s in Nederland kwamen ter gelegenheid hiervan bijeen op de Alliance Française de La Haye.

Développement du français précoce : photo de groupe avec les enseignants - JPEG

Op initiatief van het Institut Français des Pays-Bas konden ze deelnemen aan een zeer informatieve studiedag die bedoeld was om leermiddelen, -methodes en -instrumenten uit te wisselen die worden gebruikt om de Franse taal te onderwijzen aan hun jonge leerlingen.
Er stonden workshops en praktische activiteiten op het programma met Sandra van Die van Levende Talen en Olga Buter van De Franse Juf https://www.defransejuf.nl/

De Franse Juf - JPEG

Développement du francais précoce : formation à l'attention des enseignants de français des écoles primaires aux Pays-Bas - JPEG

’s Middags presenteerde workshoptrainer Florence Servais in samenwerking met TV5MONDE het platform en de leermiddelenkit genaamd 1,2,3 … TiVi5monde, bedoeld voor kinderen van 3 tot 11 jaar.

Florence Servais - JPEG
Daarnaast presenteerden vertegenwoordigers van het Institut Français des Pays-Bas en de Alliance Française de La Haye alles over de DELF Prim-certificaten, die als promotiemiddel en als bewijs van het taalniveau van de leerlingen dienen.

Andere waardevolle leermiddelen die tijdens de studiedag aan bod kwamen, waren de boeken van uitgeverij L’Ecole des Loisirs die kwalitatief hoogstaande jeugdliteratuur aanbiedt. Er werden zowel catalogi als speciale abonnementmogelijkheden voor scholen en gezinnen aan de leerkrachten gepresenteerd.

Jeugdliteratuur is naast een pedagogisch instrument waarmee het taalniveau kan worden verbeterd ook een doeltreffend instrument om de Franstalige cultuur te ontdekken en te verspreiden.

Deze studiedag ligt in het verlengde van de kaart die in 2018 door Nuffic werd gecreëerd waarop de basisscholen staan waar de Franse taal wordt onderwezen. Daarnaast sloot de dag aan op de enquête die door het Institut Français des Pays-Bas en Levende Talen is opgesteld en die is gericht aan basisschoolleerkrachten. Deze enquête maakt het mogelijk om vanaf het begin van dit schooljaar aan de behoeften op het gebied van de leermiddelen en -methoden te voldoen.

Deze studiedag past in het kader van de bevordering en de ondersteuning van het ‘Vroege Frans’ in het Nederlandse onderwijssysteem, hetgeen gesteund wordt door de Ronde Tafel Frans [1] Dankzij dit partnerschap en het succes van deze eerste editie zullen er in 2020 andere studiedagen voor leerkrachten worden georganiseerd.

Foto’s: Levende Talen

[1Nuffic, Levende Talen, Institut français des Pays-Bas, Kenniscentrum Frankrijk-Nederland, Fédération nationale des Alliances françaises Pays-Bas, Délégation Wallonie-Bruxelles.

gepubliceerd op 22/10/2019

naar boven