Openbare instellingen voor hoger onderwijs: inschrijfgeld 2015-2016 [fr]

De inschrijfkosten aan de universiteit in Frankrijk zijn lager dan het in collegegeld in Nederland. Deze kosten zijn beschikbaar op de website van het Franse ministerie van het hoger onderwijs.

- http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20195/frais-inscription-pour-rentree-universitaire-2015.html

- http://www.campusfrance.org/en/page/educational-costs

Studenten die ingeschreven staan bij openbare instellingen voor hoger onderwijs zijn verplicht een studentenzorgverzekering af te sluiten. De premie bedraagt 215 euro voor het studiejaar 2015-2016.

De studentenzorgverzekering dekt niet alle ziektekosten. Studenten die niet via hun ouders meeverzekerd zijn, kunnen zelf een aanvullende ziektekostenverzekering (mutuelle) afsluiten. De kosten hiervoor variëren tussen de 60 en 700 euro, afhankelijk van het pakket en de dekking.

Er zijn geen andere aanvullende verplichte kosten.
Studenten die een beurs ontvangen, zijn vrijgesteld van de betaling van inschrijfgeld en zorgverzekeringspremie.

gepubliceerd op 23/12/2015

naar boven