Openbare instellingen voor hoger onderwijs : inschrijfgeld 2016-2017

De inschrijfkosten aan de universiteit in Frankrijk zijn lager dan het in collegegeld in Nederland. Deze kosten zijn beschikbaar op de website van het Franse ministerie van het hoger onderwijs.

- http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20195/frais-inscription-pour-rentree-universitaire-2015.html

- http://www.campusfrance.org/en/page/educational-costs

Studenten die ingeschreven staan bij openbare instellingen voor hoger onderwijs zijn verplicht een studentenzorgverzekering af te sluiten. De premie bedraagt 215 euro voor het studiejaar 2016-2017.

Er zijn geen andere aanvullende verplichte kosten.
Studenten die een beurs ontvangen, zijn vrijgesteld van de betaling van inschrijfgeld en zorgverzekeringspremie.

Dernière modification : 26/06/2017

Haut de page