Opening van de 15e sessie van de Franstalige Model United Nations (MFNU) (29 maart 2019, Den Haag) [fr]

Het Lycée Van Gogh in Den Haag ontvangt al 15 jaar de Franstalige Model United Nations (MFNU), een simulatie van de Verenigde Naties die bijna een week lang duurde en die plaatsvond in de stad van vrede en recht. Franstalige middelbare scholieren uit de hele wereld kwamen in de grote zaal van het Kurhaus bijeen om de opening te vieren van dit evenement, dat gericht was op het werken aan en uitwisselen over globale uitdagingen.

JPEG

Dit jaar stond de MFNU in het teken van het thema werk en rechten van vrouwen in een geglobaliseerde wereld.

Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul was dit jaar eregast bij de MFNU, die de strijd voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen tot een belangrijk onderdeel van haar politieke inzet heeft bestempeld.

JPEG

Franck Barro, rector van het Lycée Van Gogh, en Secretaris-generaal Mathilde de Solages benadrukten in hun toespraak de urgentie van het thema vrouwenrechten, net zoals van het thema van vorig jaar, namelijk de strijd tegen klimaatopwarming.

JPEG

JPEG

Florence Lévy, zaakgelastigde van de Ambassade van Frankrijk in Nederland, herinnerde eraan dat het feministische diplomatieke beleid van Frankrijk gericht is op:
- de bestrijding van seksueel en gendergerelateerd geweld;
- het onderwijs ten behoeve van meisjes en vrouwen, jongens en mannen, overal ter wereld;
- de bevordering van de economische positie van vrouwen van over de hele wereld.

De president van de Franse Republiek, die de gelijkheid tussen vrouwen en mannen als belangrijkste speerpunt van zijn vijfjarige ambtstermijn heeft bestempeld, heeft een bedrag van 120 miljoen euro beschikbaar gesteld om dit onderwerp op internationaal niveau onder de aandacht te brengen.

Deze cruciale toezegging klinkt ook door in onze diplomatieke werkzaamheden in Den Haag. In het kader van de “International Gender Champions” zorgen wij voor pariteit op het gebied van personeelswerving op de Ambassade en bevorderen wij actief gender- en vrouwenrechtenkwesties in al onze activiteiten (wat betreft onze betrekkingen met Nederland, maar ook bij het Internationaal Strafhof en bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens).

PDF - 328.7 kB
MFNU 2019 - Discours de Florency Lévy, Première conseillère de l’Ambassade de France aux Pays-Bas
(PDF - 328.7 kB)

gepubliceerd op 01/04/2019

naar boven