Oprichting van een Nationale Garde [fr]

Op 20 juli 2016 verklaarde de president van Frankrijk dat hij had besloten een beroep te doen op "alle mannen en vrouwen die zich naast hun studie of professionele carrière inzetten voor de bescherming van de Fransen.”

De oprichting van een Nationale Garde houdt in dat alle reservisten van de politie, gendarmerie en het leger worden opgeroepen. Ook burgers, die vrijwillig hun energie en hun loopbaan, zonder onderscheid, ten behoeve willen stellen aan de dienst van de operationele reserve, kunnen reservist worden. Er is een beroep gedaan op de brandweer, organisaties voor burgerbescherming, eerste-hulpverenigingen en de “service civique” (burgerdienst). Voor de gendarmerie zijn er tussen 15 en 21 juli 2.000 aanmeldingen geïnventariseerd, en de website “La gendarmerie recrute” is tussen 14 en 18 juli 20.000 keer geraadpleegd, vergeleken met 681 keer tussen 7 en 11 juli.

Met de sterke opkomst van deze drie reserves is er op dit moment in Frankrijk een echte Garde Nationale in opbouw, zoals de president van Frankrijk al op 16 november 2015 had voorgesteld in zijn toespraak voor het congres.

gepubliceerd op 09/08/2016

naar boven