Oprichting van een waarnemingspost voor geschiedenisonderwijs in Europa [fr]

In het kader van het Franse voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Raad van Europa (17 mei-27 november), hebben Frankrijk en zijn partners voorgesteld om een waarnemingspost voor geschiedenisonderwijs in Europa (Observatoire de l’enseignement de l’histoire en Europe) op te richten. 23 Staten hebben tijdens de vergadering van de ministers van onderwijs, die Frankrijk op 26 november 2019 in Parijs organiseerde, hun steun voor dit project toegezegd.

Geschiedenis onderwijzen, vrede onderwijzen

In het Europees Cultureel Verdrag, dat 65 jaar geleden werd gesloten, staat dat de ontwikkeling van een onderling begrip onder de volkeren van Europa het mogelijk zou maken om een grotere eenheid tussen de leden van de Raad van Europa tot stand te brengen, teneinde de idealen en beginselen, welke hun gemeenschappelijk erfdeel zijn, veilig te stellen en te verwezenlijken. Uitwisselingen en samenwerking tussen Europeanen op het gebied van geschiedenisonderwijs spelen daarbij een doorslaggevende rol.
De curricula en lesmethodes verschillen sterk van land tot land. Het is dan ook noodzakelijk om uit te wisselen en soms te vergelijken, om zo volwaardige en kritisch denkende burgers te ontwikkelen die in staat zijn deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

In de twintigste eeuw droeg een vertekende kijk op de geschiedenis, aangewakkerd door oorlogszuchtige uitlatingen, bij aan de verspreiding van nationalisme en aan de ergste oorlogen die ons continent ooit heeft gekend. Vandaag de dag zijn we getuige van de heropleving van racistische, xenofobe en antisemitische discussies in heel Europa, onder andere op het internet. Het Europese project, dat bedoeld is om de verzoening tussen bevolkingen te bevorderen, is verzwakt. De Europese geschiedenis is een gemeenschappelijk erfgoed dat mensen bij elkaar moet brengen en niet moet verdelen.

Het uitwisselen van herinneringen en het naast elkaar plaatsen van standpunten zijn krachtige middelen ten gunste van vrede en de toenadering van bevolkingen.

Een waarnemingspost voor geschiedenisonderwijs voor een verzoend Europa

Frankrijk en zijn partners hebben voorgesteld om een waarnemingspost voor geschiedenisonderwijs in Europa op te richten om aan deze zorgen tegemoet te komen. Het waarnemingspostproject is het resultaat van een aanbeveling van politicus Alain Lamassoure naar aanleiding van een evaluatiemissie die hem door de Eerste minister is toevertrouwd. De waarnemingspost zal de vorm aannemen van een Enlarged Partial Agreement van de Raad van Europa, een speciale samenwerkingsvorm binnen de organisatie die alle landen en betrokken internationale organisaties die dat wensen, in staat zal stellen zich bij dit initiatief aan te sluiten.

Deze waarnemingspost heeft niet als doel om één enkele visie op de geschiedenis op te leggen. Het gaat eerder om het opstellen van een neutraal en objectief overzicht van de manier waarop ons verleden wordt onderwezen op scholen in Europa. Ook worden specialisten en curriculumontwikkelaars in staat gesteld om uit te wisselen over het onderwerp. Zo maakt de waarnemingspost het mogelijk om een debat op gang te brengen en om best practices op het gebied van geschiedenisonderwijs uit te wisselen. Het is een middel om de versterking van een gemeenschappelijk Europees bewustzijn te bevorderen.

Het waarnemingspostproject werd tijdens het evenement “Teaching History, Teaching Peace: Confronting and Reconciling Memories in Europe” gepresenteerd, dat op 12 november 2019 werd georganiseerd in het kader van het Vredesforum van Parijs, waaraan de Franse minister van Onderwijs en Jeugdzaken en de Franse staatssecretaris onder de minister van Europa en Buitenlandse Zaken, verantwoordelijk voor Europese Zaken, hebben deelgenomen.

23 Staten hebben ter gelegenheid van de vergadering van de ministers van onderwijs, die Frankrijk op 26 november 2019 organiseerde, hun steun voor dit project toegezegd. Frankrijk heeft besloten om een uitzonderlijke bijdrage van €200.000 te leveren aan de begroting van de Raad van Europa om de opstartfase van de waarnemingspost te financieren.

- Bron (in het Frans) : https://www.diplomatie.gouv.fr/

gepubliceerd op 29/11/2019

naar boven