Oproep voor "Oceaan, gemeenschappelijk goed van de mensheid", gelanceerd in Monaco (8 juni 2018, Parijs) [fr]

Persbericht

Nicolas Hulot, Franse ministre d’Etat, minister van Ecologische en Solidaire Transitie, en Jean-Yves Le Drian, minister van Europa en Buitenlandse Zaken, hebben kennisgenomen van de oproep tot een “Oceaan, gemeenschappelijk goed van de mensheid” die in Monaco werd gelanceerd ter gelegenheid van Wereld oceanendag. De regering spreekt haar grote belangstelling uit voor dit initiatief van het maatschappelijk middenveld dat de verantwoordelijkheid van iedereen benadrukt om de oceanen en de biodiversiteit te beschermen.

Vandaag de dag vormen uitbreiding, diversifiëring en intensivering van het menselijk gebruik van oceanen vormen vandaag de dag een bewezen bedreiging voor de mariene biodiversiteit, onder andere in buiten nationale jurisdictie vallende gebieden. Frankrijk evalueert de uitdaging om de soorten en mariene ecosystemen te beschermen van deze gebieden die ver van de kust liggen, in het bijzonder door middel van een internationale beschermingsstatus op volle zee. Deze status en de maatregelen die daardoor kunnen worden genomen, zouden een noodzakelijke continuïteit garanderen van de maatregelen die reeds op nationaal en Europees niveau zijn genomen ter bescherming van onze onder jurisdictie vallende wateren.

In de preambule van het Klimaatakkoord van Parijs worden alle staten aangemoedigd om de integriteit van de oceanen als ecosysteem te waarborgen met het oog op de bescherming van de grote biodiversiteit die wordt bedreigd. De bescherming van de biodiversiteit op volle zee is van bijzonder belang, omdat deze 70% van de oceaanoppervlakte vertegenwoordigt. Het is van fundamenteel belang om over een kader te beschikking voor de ontwikkeling van beheersinstrumenten, zoals beschermde mariene gebieden en effectbeoordelingen van de activiteiten op volle zee.

Frankrijk zal zich op mondiaal niveau mobiliseren om een ambitieus akkoord te bereiken ten gunste van de bescherming van de oceanen in het kader van internationale onderhandelingen die in september aanstaande bij de Verenigde Naties zullen plaatsvinden.

gepubliceerd op 10/10/2018

naar boven