Oproep tot het indienen van voorstellen 2019 voor het Erasmus+-programma [fr]

Publieke of particuliere organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport kunnen financiële steun aanvragen in het kader van Erasmus+. Voorts kunnen groepen jongeren die actief zijn in het jeugdwerk — maar niet noodzakelijkerwijs in het kader van een jeugdorganisatie — financiële steun aanvragen.

De Commissie heeft naast de oproep tot het indienen van voorstellen ook de Erasmus+-programmagids gepubliceerd in meerdere officiële EU-talen, waarin uitgebreide beschrijvingen staan over alle mogelijkheden die in 2019 door Erasmus+ worden aangeboden aan studenten, werknemers, stagiaires, leerkrachten en vele anderen.

Aanvragers moeten hun subsidieaanvraag uiterlijk indienen op 28-02-2019 bij het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor de allianties die van start gaan tussen 01-09 en 01-12-2019.

Meerdere Franse instellingen hebben in de afgelopen maanden aangekondigd dat deze in het kader van de oproep tot het indienen van voorstellen een dossier in zullen dienen, waaronder EuroTech, waartoe de volgende instellingen behoren: de École Polytechnique, de Technische Universiteit München, de DTU (Technische Universiteit van Denemarken), de EPFL (Technische Universiteit van Lausanne) en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

Het Erasmus+-programma levert een bijdrage tot:

- de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie, inclusief de kerndoelstelling inzake onderwijs;
- de verwezenlijking van de doelstellingen van het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020), met inbegrip van de bijbehorende ijkpunten;
- de duurzame ontwikkeling van partnerlanden op het gebied van hoger onderwijs;
- de verwezenlijking van de algemene doelstellingen van het nieuwe kader voor Europese samenwerking in jeugdzaken;
- de nagestreefde versterking van de Europese dimensie op sportgebied en met name in de breedtesport, overeenkomstig het werkplan van de Europese Unie voor sport;
- de bevordering van Europese waarden overeenkomstig artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

gepubliceerd op 07/11/2018

naar boven