Oproep tot kandidaatstelling: Creathon in Amsterdam (22, 23 en 24 mei 2019) [fr]

NEDERLANDSE VERSIE

PNG

Afvalbeheer in de cultuursector: dit kan beter

Amsterdam en Parijs zijn kunst- en cultuursteden die zich inzetten voor de ecologische transitie. De stad Amsterdam, waar jaarlijks miljoenen toeristen op afkomen, heeft besloten om actie te ondernemen en de Amsterdamse culturele sector duurzamer te maken door zich te richten op afvalbeheer.
Het onderzoek getiteld “From waste to raw materials in the cultural sector” heeft aangetoond dat afval in de culturele sector een zeer groot probleem is: elk jaar brengen culturele activiteiten 8.000 ton afval voort. 60% daarvan wordt niet gerecycled.

Wat wordt er tijdens de Creathon gedaan?

De gemeente Amsterdam, het Réseau Franco-Néerlandais, de NUFFIC, Het Institut des Pays-Bas en What Design Can Do nodigen studenten uit om innovatieve oplossingen aan te dragen met betrekking tot afvalbeheer in de culturele sector. In het kader van de Zero Waste Expeditie zal de in mei georganiseerde Creathon Amsterdam-Parijs gericht zijn op de vraag:

Hoe kunnen cultuurinstellingen hun publiek betrekken bij het verwezenlijken van hun ambities met betrekking tot zero waste?

Creathons kunnen het best worden beschreven als “creatieve marathons”, waar talentvolle studenten en young professionals met verschillende ervaringen en achtergronden bijeenkomen.
De deelnemers dienen in groepsverband aan een project te werken dat mogelijk een oplossing kan bieden voor culturele instellingen.
In het kader van een 3 dagen durend programma leer je meer over de problemen met betrekking tot afvalbeheer in een cultuurstad als Amsterdam; je zal worden betrokken bij het onderzoek naar en de ontwikkeling van een concreet concept middels een “Design Thinking”-methode. Het project presenteer je vervolgens aan een jury van experts. De winnaars krijgen de kans om hun project verder te ontwikkelen.

Wie kan zich kandidaat stellen?

Studenten en young professionals uit verschillende studierichtingen en vakgebieden (kunstenaars, designers, ingenieurs, onderzoekers, ondernemers, enz.) tussen de 18 en 30 jaar oud.
Woont en/of studeert in Amsterdam en/of Parijs en wil zijn of haar netwerk en skills uitbreiden.

Kandidaten dienen:

- geïnteresseerd te zijn in het begrijpen van complexe problemen op een diepgaand niveau en de drang te hebben om de diepte in te gaan in plaats van aan de oppervlakte te blijven en alles eenvoudig te houden.
- enthousiast te worden van het idee om mensen op straat aan te spreken om meer te weten te komen over het onderwerp dat ze eerst beter proberen te begrijpen voordat ze het aan zullen pakken.
- bereid te zijn om met anderen samen te werken, goed te kunnen luisteren, en zich gemakkelijk in te kunnen leven in hun teamleden en in de andere deelnemers aan het evenement.
- creatief en nieuwsgierig te zijn: ze nemen geen genoegen met het eerste idee dat haalbaar lijkt, maar willen graag onderzoeken welke andere ideeën ze kunnen bedenken.

De voertaal van het evenement is Engels. Alle kosten die gepaard gaan met de deelname (vervoer, maaltijden, verblijf) zijn voor rekening van de organisatoren.

PNG

Hoe stel je je kandidaat?

Download het aanmeldformulier voor de Amsterdam-Parijs-Creathon (mei) en vul vervolgens je gegevens in.
Deadline: 6 mei 2019.

Gelieve uw aanmeldformulier te sturen naar Anièce Lawniczak alawniczak@nuffic.nl en Christiaan Seemann christiaan.seemann@univ-lille.fr

Meer informatie: www.nlfr.eu

PNG

ENGLISH VERSION : Call for applications: Creathon in Amsterdam (22, 23 and 24 May 2019)

PNG

Culture and waste: we can do better

Amsterdam and Paris are cities of arts and culture as well as committed to ecological transition. With millions of tourists visiting every year, the city of Amsterdam has decided to take action and actively make the Amsterdam cultural sector more sustainable, targeting the issue of waste management. The research study “From waste to raw materials in the cultural sector” has revealed that waste in the cultural sector is a major issue: each year, 8,000 tons of waste is produced with cultural activities and 60% of this waste has not been recycled.

What will happen during the creathon?

Gemeente Amsterdam, the French-Dutch Network, Nuffic, the French Institute in the Netherlands and What Design Can Do invites students to work on creative solutions regarding waste management in the cultural sector. Within the framework of the Zero Waste Expedition the Amsterdam-Paris Creathon (May) will focus on the question:

How can cultural institutions involve their audience in order to realize their zero waste ambitions?

Creathons can be best described as ‘creative marathons’ that bring together talented students and young professionals with different backgrounds and fields of study. Participants of the Creathon will work together on a project which potentially offers a solution for cultural institutions. In a three-day program you will learn about the waste management issues in a cultural city like Amsterdam, you will get involved in research, develop a strong concept through the method of Design Thinking and present your project to a jury of experts. The winners will get the opportunity to further develop and exhibit their project.

Who can apply?

We are looking for students and young professionals from different fields of studies, degrees and disciplines (artists, designers, engineers, researchers, entrepreneurs and more) between 18 and 30 years old. Living and/or studying in Amsterdam and/or Paris and looking to expand their network and skills.

Prospect participants should be:

- interested in going into depth with understanding complex problems, with an urge to dive deeper rather than stay at the surface and simplify;
- happy to go out on the streets and talk to people to learn about the topic they are trying to understand before they address it;
- keen on collaboration with others, good listeners and they empathize easily with team members as well as the participants in their research;
- creative and explorative; they do not want to run with the first idea that seems feasible but are happy to explore what other ideas they can come up with.

All events will be held in English. All costs related to participation (travel, meals, accommodation) will be covered by the organizers.

PNG

How to apply?

Download the Application Form for the Amsterdam-Paris Creathon (May) and fill in your details and information digitally.
The deadline for application is May 6th, 2019

Please send your application to Anièce Lawniczak alawniczak@nuffic.nl and Christiaan Seemann christiaan.seemann@univ-lille.fr

More information: www.nlfr.eu

PNG

gepubliceerd op 29/04/2019

naar boven