Oproep tot project van het Institut français des Pays-Bas 2020 [fr]

Maakt u deel uit van een Nederlandse organisatie die een Franse kunstenaar wil programmeren? Of bent u een Franse kunstenaar die samen met een Nederlandse organisatie een project wil opzetten? Het Institut français des Pays-Bas, die tot taak heeft om de Franse taal, cultuur en gedachtegoed in Nederland te promoten, kan u ondersteunen!

PNG

Om een samenwerking en een dialoog op de lange termijn tussen Franse en Nederlandse culturele organisaties te bevorderen, wordt de voorkeur gegeven aan projecten die de volgende punten in acht nemen:

- Het uitnodigen van opkomende Franse kunstenaars of het aanbieden van residenties (Artist in residence)
- Coproducties of samenwerking op de lange termijn tussen Franse en Nederlandse culturele organisaties
- Projecten die zijn samengesteld door Franse kunstenaars of curatoren
- Het uitnodigen van Franstalige kunstenaars of sprekers uit opkomende landen

Om de dialoog tussen professionals uit de Franse en Nederlandse culturele sector te stimuleren, geeft het Institut français des Pays-Bas bij het verlenen van subsidie voorrang aan programma’s die zijn samengesteld door curatoren van grote Franse festivals, programma’s die worden gepresenteerd in de serie Focus van het Institut français Paris (dans, beeldende kunst, circus, hedendaagse muziek etc.) of aan cursussen die worden aangeboden door het Franse ministerie van Cultuur.

Bent u initiatiefnemer van een project dat voldoet aan hierboven genoemde criteria, dan stellen wij het zeer op prijs wanneer u een aanvraag bij ons indient voor 29 november 2020. De volgende stukken dient u daarbij te overleggen:

- Beschrijving van het project (titel, datum, plaats, namen van de protagonisten)
- Gedetailleerde begroting van het project in termen van uitgaven en inkomsten
- Beschrijving van de publiciteitscampagne en de manier waarop het Institut français des Pays-Bas zichtbaar zal zijn
- Eventuele tegenprestaties voor het Institut français des Pays-Bas (verloten van kaartjes, kaartjes voor medewerkers, rondleidingen in het Frans etc.)

De kennisgeving van de subsidie zal u in de eerste week van februari worden toegezonden (behalve voor projecten die tussen januari en maart van start gaan).

Tot slot biedt het Institut français Paris ook ondersteuning bij structurele projecten via het IFProg-platform.

Het Institut français des Pays-Bas staat tot uw beschikking om u aanvullende informatie te verstrekken.
Contact: cultuur@institutfrancais.nl

gepubliceerd op 06/09/2019

naar boven