Overdracht van het voorzitterschap van Luxemburg naar Nederland (1 januari 2016) [fr]

Frankrijk feliciteert Luxemburg van harte met zijn twaalfde voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Luxemburg heeft als voorzitter het hoofd geboden aan een groot aantal uitdagingen waarmee de EU de laatste tijd is geconfronteerd. Het land trad vastberaden en solidair op in het aandragen van doeltreffende en concrete oplossingen.

Frankrijk juicht de behaalde resultaten toe, in het bijzonder de uitwerking van een totaalaanpak van de migratiestroom, het politieke akkoord over de invoering van het Europese systeem “PNR”, en de aanname van het klimaatakkoord van Parijs, waarbij Luxemburg als stuwende kracht is opgetreden. Het land heeft zich als voorzitter ook hard gemaakt voor het akkoord “betere wetgeving”, dat de regels van de Unie simpeler, begrijpelijker en meer dienstbaar aan burgers moet maken.

Frankrijk wenst Nederland veel succes tijdens dit semester van voorzitterschap. Frankrijk is vol vertrouwen en steunt Nederland in het verder brengen van onze gemeenschappelijke prioriteiten: migratie en internationale veiligheid, financiële stabiliteit en een sterke eurozone, de bevordering van een innovatief en banenscheppend Europa en de implementatie van het klimaatakkoord van Parijs in Europa.

Meer weten :

- EU2016.nl

gepubliceerd op 12/01/2016

naar boven