Overleg op hoog niveau tussen Nederland en Frankrijk over drugs [fr]

Op 10 oktober heeft in Parijs een overlegbijeenkomst op hoog niveau over drugs plaats gevonden tussen Nederland en Frankrijk. Het overleg kwam overeen met de wens van beide landen om de Europese aanpak met een bilaterale samenwerking tussen landen met een vergelijkbare problematiek aan te vullen.

De Nederlands-Franse samenwerking, zoals deze de laatste jaren vorm heeft gekregen op het gebied van justitie, politie, douane en volksgezondheid, heeft tot goede resultaten geleid. Gezien de ernst van het drugsprobleem, hebben de twee delegaties opnieuw de wens geuit de samenwerking te versterken teneinde drugsgebruik tegen te gaan en efficiënter te kunnen optreden tegen illegale handel.
JPEG
De Nederlandse en Franse ministeries van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken, Justitie, Financiën en Volksgezondheid namen deel aan dit overleg. Van Franse zijde was eveneens de interministeriële missie voor de strijd tegen drugs en verslaving (MILDT) aanwezig.

De bijeenkomst werd gezamenlijk voorgezeten door de Directeur-Generaal Europese samenwerking van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en de plv. Secretaris-Generaal van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken.

gepubliceerd op 17/02/2022

naar boven