Overleg tussen Laurent Fabius en Bert Koenders, en Frans-Nederlands seminar over vereenvoudiging in de Europese Unie (Parijs, 17 juni 2015) [fr]

Laurent Fabius ontmoette woensdag 17 juni zijn Nederlandse collega Bert Koenders. De ministers bespraken de situatie in Irak, Syrië en in Oekraïne, alsmede de gezamenlijke inzet van Frankrijk en Nederland in de Sahel-regio. Ook spraken zij over actuele Europese kwesties zoals de migratiestromen in het Middellandse Zeegebied. De belangrijkste bilaterale plannen van onze beide landen kwamen eveneens ter sprake.

Na het overleg openden de ministers samen het Frans-Nederlandse seminar «Een jaar hervormingen in Europa: een betere regelgeving, een absolute noodzaak op nationaal en Europees niveau ». Naast staatssecretaris van Europese Zaken Harlem Désir en staatssecretaris van Staatshervorming en Administratieve vereenvoudiging, Thierry Mandon namen ook wetenschappers, experts, sociale partners en vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke organisaties en verschillende geledingen van de overheid uit Frankrijk en Nederland deel aan dit seminar.

Tijdens het seminar werden concrete voorstellen besproken die snel kunnen worden uitgevoerd en een positief effect zullen hebben voor burgers en bedrijven. Het seminar bood tevens de mogelijkheid om na te denken over een betere manier van werken binnen de Europese Unie dankzij hervormingen op het gebied van vereenvoudiging van nationale regelgeving.

gepubliceerd op 17/06/2015

naar boven