Overlijden van de Nederlandse persfotograaf Jeroen Oerlemans in Sirte (2 oktober 2016) [fr]

Diep geraakt zijn wij door de dood, op 2 oktober 2016, van de Nederlandse persfotograaf Jeroen Oerlemans, terwijl hij verslag deed van de bevrijding, door de strijders die loyaal zijn aan de Libische regering van nationale eenheid, van de stad Sirte van de bezetting van IS.

Als vaste fotograaf in conflictgebieden, waaronder Afghanistan, het Midden-Oosten en Libië, kreeg Jeroen Oerlemans unanieme erkenning voor zijn talent en zijn moed. Ondanks dat hij gevaar liep, wilde hij getuige zijn van de ontwikkelingen en de publieke opinie informatie verschaffen.

Frankrijk betuigt zijn medeleven aan zijn familie en zijn naasten en wijst er opnieuw op dat de bescherming van journalisten bij het uitvoeren van hun vak een prioriteit van onze buitenlandse politiek is. Frankrijk heeft onder andere het initiatief genomen tot de resolutie 2222 van 27 mei 2015 over de versterking van de bescherming van journalisten in conflictgebieden. Tegenover de groeiende dreigingen voor journalisten en media, in het bijzonder in crisissituaties, is ons diplomatieke netwerk gemobiliseerd, zowel in de multilaterale fora als ter plaatse.

Bron: Website van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Ontwikkeling

gepubliceerd op 05/10/2016

naar boven