Overzicht buitenlandse investeringen in Frankrijk 2017 [fr]

2017 was het jaar waarin buitenlandse investeerders hun hernieuwde vertrouwen hebben bevestigd. Door middel van hun investeringsbeslissingen tonen ze aan het Franse potentieel te erkennen. Ook wordt de Franse invloed benadrukt in de segmenten die banen genereren en die van hoge toegevoegde waarde zijn.

Elke week werden er 25 nieuwe investeringsbeslissingen geregistreerd.

1.298 investeringsbeslissingen van buitenlandse bedrijven in Frankrijk hebben geleid tot het ontstaan of het behouden van 33.489 banen, oftewel een stijging van 16%.

In dit rapport worden twee internationaliseringsaspecten van de Franse economie ontcijferd door de complementariteit te belichten tussen buitenlandse investeringen en internationale handel ten behoeve van de ontwikkeling van het bedrijfsleven.

Het rapport geeft niet alleen een overzicht van de buitenlandse investeringen in Frankrijk, maar verklaart ook de attractiviteit en belicht het potentieel van de Franse investeringsmarkt.
Mocht u meer willen weten, Business France stelt tot uw beschikking:
- Het rapport over de internationale ontwikkelingen van de Franse economie in 2017 (in het Engels)

PDF - 5.8 MB
The international development of the French economy 2017
(PDF - 5.8 MB)


- Een applicatie voor Apple en Adroid, “Invest in France”, waarmee u de vestigingen van buitenlandse bedrijven in Frankrijk kunt bekijken en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van economische attractiviteit van Frankrijk bij kunt houden (ook beschikbaar in het Engels).
- Een interactief en up-to-date platform, waarmee u de data kunt sorteren en per investeringsland kunt bekijken (ook beschikbaar in het Engels).

Website : http://www.businessfrance.fr

gepubliceerd op 09/04/2018

naar boven