Overzicht internationale investeringen in Frankrijk van 2018

Op 4 april 2019 publiceerde Business France zijn overzicht van internationale investeringen in Frankrijk van 2018.

In 2018 is de aantrekkelijkheid van Frankrijk verder toegenomen. Met 1.323 buitenlandse investeringsprojecten werd er een nieuw record gevestigd; een aantal dat hoger ligt dan het record van 1.298 in 2017, waardoor 30.302 banen konden worden gecreëerd of behouden.

De bedrijven die in Frankrijk investeren komen uit bijna 60 verschillende landen. Het imago van Frankrijk heeft een sprong voorwaarts gemaakt: 61% van de buitenlandse managers is van mening dat de aantrekkelijkheid van het land in de afgelopen twee jaar is toegenomen. Dit komt neer op een stijging van zeven punten ten opzichte van 2017, na een stijging van 16 punten in het voorgaande jaar.

Frankrijk is een open en gastvrij land met maar liefst 28.600 buitenlandse bedrijven die werk bieden aan 2 miljoen mensen en goed zijn voor 21% van de O&O-uitgaven en voor 31% van de export. Daarnaast kozen 343.400 buitenlandse studenten ervoor om in 2017-2018 in Frankrijk te studeren: een stijging van 4,5% ten opzichte van het jaar ervoor.

Frankrijk is al meer dan vijftien jaar het belangrijkste gastland voor buitenlandse investeringen in de industrie in Europa en 80% van de buitenlandse investeerders is van mening dat de Franse industrie aantrekkelijk is. In 2018 werden 320 industriële projecten geïnventariseerd, die samen goed waren voor ¼ van alle investeringen en die leidden tot 11.295 gecreëerde of behouden banen, ofwel 37% van alle werkgelegenheid. De Verenigde Staten (16%) en Duitsland (15%) zijn de belangrijkste buitenlandse investeerders in industriële activiteiten in Frankrijk.

Frankrijk is ook een innovatief land, boordevol talent. Het telt één miljoen ingenieurs, het hoogste aantal in Europa naast dat van Duitsland. Frankrijk behoort daarnaast tot de koplopers van Europa wat betreft het aantal studenten die geavanceerd onderzoek doen.

De O&O-activiteiten vertegenwoordigden 10% van alle buitenlandse investeringen in Frankrijk in 2018 en stegen met meer dan 3% ten opzichte van 2017 en gemiddeld met meer dan 9% in de afgelopen vijf jaar. 2.793 banen werden gecreëerd of behouden door O&O-activiteiten, een stijging van 23% ten opzichte van 2017.De Verenigde Staten, goed voor 26% van de investeringsbeslissingen in O&O, zijn de belangrijkste buitenlandse investeerder in Frankrijk op dit gebied.

Enkele kerncijfers:

- In 2018 werden 1.323 projecten geïnventariseerd, wat neerkomt op een gemiddelde van 25 investeringsbeslissingen per week.
- Frankrijk is het aantrekkelijkste Europese land na Duitsland (bron: Kantar Public - Business France). 420 nieuwe bedrijven hebben in 2018 besloten om hun activiteiten uit te breiden door in Frankrijk te investeren, wat neerkomt op 30% van alle in het overzicht opgenomen projecten.
- De beslissingen over nieuwe vestigingen zijn met 14% gestegen tot 741 projecten, goed voor meer dan de helft van de investeringen (56%).
- Een kwart van de investeringsprojecten in Frankrijk is gericht op industriële activiteiten, die 37% van de totale werkgelegenheid vertegenwoordigt.
- De O&O-activiteiten zijn in de afgelopen 5 jaar gemiddeld met meer dan 9% toegenomen en vertegenwoordigen nu 10% van alle investeringen.
- De Verenigde Staten blijven de belangrijkste investeerder in Frankrijk, vóór Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
- Volgens de enquête van Kantar Public is 88% van de buitenlandse managers van mening dat Frankrijk een aantrekkelijke locatie is voor bedrijven en is 78% van de bedrijven tevreden met hun investeringen in Frankrijk.

PNG
PNG

Zie ook: Frankrijk is en blijft een aantrekkelijk land voor Nederlandse bedrijven
Meer informatie (in het Engels): https://www.businessfrance.fr

gepubliceerd op 30/04/2019

naar boven