“Pact for Impact”, een geheel nieuwe wereldwijde alliantie voor de sociale en solidaire economie en de inclusieve economie - Persbericht van het Franse ministerie van Ecologische en Solidaire Transitie (17 april 2019, Parijs) [fr]

"Pact for Impact", een geheel nieuwe wereldwijde alliantie voor de sociale en solidaire economie en de inclusieve economie, zal op 10 en 11 juli 2019 in het musée du quai Branly-Jacques Chirac in Parijs worden gelanceerd - Persbericht van het Franse ministerie van Ecologische en Solidaire Transitie

Frankrijk, dat zich al lange tijd inzet voor de ontwikkeling van de sociale en solidaire economie (SSE) en de inclusieve economie, is ervan overtuigd dat deze kwesties op de internationale politieke agenda moeten worden gezet. De multidisciplinaire bijdrage van deze economieën aan de door de Verenigde Naties vastgestelde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) moet volledig worden erkend. De sociale en solidaire economie en de inclusieve economie dragen als bronnen van inclusieve groei met name bij aan de totstandkoming van duurzame en innovatieve oplossingen voor de hedendaagse economische, sociale en ecologische uitdagingen.

We moeten vandaag de dag meer dan ooit een nieuwe koers uitzetten die economische prestaties combineert met de sociale impact en het milieueffect. De bedrijven die deel uitmaken van de sociale en solidaire economie en de inclusieve economie kunnen een belangrijke rol spelen als stimulans in deze wereldwijde transformatie, op zoek naar oplossingen voor een betere wereld. Vele mensen en bewegingen van over de hele wereld delen deze visie: daarom heeft het ministerie van Ecologische en Solidaire Transitie, in samenwerking met het ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken, het initiatief genomen tot de totstandkoming van het Pact for Impact, een wereldwijde alliantie met de ambitie om deze mensen en bewegingen onder één noemer te brengen en hun internationale bereik te vergroten.

Internationale aankondiging van een top in Frankrijk

In deze context heeft Christophe Itier (Franse Hoge Commissaris voor de sociale en solidaire economie en sociale innovatie) op 16 april jl. op het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York aangekondigd dat er een internationale bijeenkomst onder de naam Pact for Impact Summit- Paris 2019 zal worden gehouden, die Staten, instellingen en actoren voor de ontwikkeling van de SSE, de inclusieve economie en sociale innovatie samenbrengt.

De Pact for Impact Summit zal op 10 en 11 juli 2019 plaatsvinden in het musée du quai Branly - Jacques Chirac in Parijs. Deze top zal vele belanghebbenden (delegaties van Staten, internationale organisaties en lokale overheden) uit de hele wereld bijeenbrengen om samen de voorstellen te inventariseren en uit te werken die nodig zijn voor de internationale ontwikkeling van de sociale en solidaire economie. Dit gemeenschappelijke project zal worden ondersteund door de Staten en internationale en regionale organisaties door de ondertekening van een gezamenlijke verklaring waarin zij zich vrijwillig ertoe verbinden bij te dragen aan de bevordering van de SSE en de inclusieve economie.

Er zullen meer dan 400 deelnemers aanwezig zijn bij het evenement, waar de volgende activiteiten zullen plaatsvinden:

- rondetafelgesprekken met internationale delegaties en actoren van de SSE, waarvan sommige gesprekken op afstand te volgen zijn;
- thematische workshops om een beeld te schetsen van de routekaart en de verbintenissen;
- ontmoetingen tussen internationale actoren;
- promotie van veelbelovende projecten.

Bron: website van het Franse ministerie van Ecologische en Solidaire Transitie

gepubliceerd op 26/04/2019

naar boven