Persafdeling

De Persafdeling is het aanspreekpunt voor de Nederlandse media en de Franse perscorrespondenten aan wie hij informatie verstrekt aangaande de openbare activiteiten van de verschillende afdelingen van de Ambassade, de officiële bezoeken en dienstreizen van belangrijke Franse personen aan Nederland en de Franse standpunten en analyses ten aanzien van actuele onderwerpen en aan wie hij tevens achtergrondinformatie over Frankrijk ter beschikking stelt.

De persafdeling heeft tevens de taak de Nederlandse pers te analyseren en maakt dagelijks een persoverzicht dat op de internetsite van de Ambassade is te vinden.

JPEG

De persafdeling is belast met het beheer van de internetsite van de Ambassade in samenwerking met de andere afdelingen. Deze site biedt een groot scala van informatie betreffende Frankrijk en de activiteiten van de diverse afdelingen van de Ambassade, de Frans-Nederlandse betrekkingen, de culturele samenwerking, de wetenschappelijke samenwerking, onderwijs, economie, toerisme etc. en heeft links met de voornaamste Franse overheidsinstellingen.

De informatie-afdeling beantwoordt vragen van het publiek en verspreidt zowel algemeen als specifiek documentatiemateriaal over Frankrijk. Tweemaal per maand wordt een electronische nieuwsbrief uitgegeven, "Infofrance", die een overzicht bevat van de activiteiten van de verschillende afdelingen, alsmede Franse uitspraken ten aanzien van actuele kwesties. Ook wordt er een Evenementenagenda) gepubliceerd, te vinden op de website.

- Persraad
tel : 070 312 58 30
- Persattaché
tel : 070 312 58 38
- Internet
tel: 070 312 58 32
- Documentatie
tel: 070 312 58 38
fax : 070 312 58 34

- e-mail: presse@ambafrance-nl.org
- Om u te abonneren op een van onze electronische publicaties, klik hier
- Link naar het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken

gepubliceerd op 11/09/2019

naar boven