Persbericht van de ministers van Buitenlandse Zaken (Den Haag, 19 april 2005) [fr]

De Nederlandse en de Franse ministers van Buitenlandse Zaken, de heren Bernard Bot en Michel Barnier, hebben vandaag in Den Haag van gedachten gewisseld over het verloop van het aanstaande referendum in hun landen, beide grondleggers van de Europese Unie. Voorts hebben zij gesproken over de Europese en internationale agenda. De ministers zijn voornemens de uitstekende bilaterale samenwerking voort te zetten, met als gezamenlijk doel de Frans-Nederlandse betrekkingen verder te versterken. Hiertoe zal een aantal nieuwe initiatieven ten uitvoer worden gelegd:

JPEG

Initiatieven voor verdere toenadering op het niveau van het maatschappelijk middenveld:

- Versterking van de Nederlands-Franse Samenwerkingsraad, waarvan de volgende bijeenkomst in oktober in Parijs zal plaatsvinden. De ministers constateren met genoegen dat de Samenwerkingsraad inmiddels belangrijk werk heeft verricht en adviseert de raad zijn activiteiten op onder meer economisch gebied voort te zetten en zijn projecten verder uit te werken, zoals de uitwisseling van journalisten, de grote Erasmus/Descartes-Conferentie die op 9 en 10 december in Amsterdam zal plaatsvinden en het organiseren van activiteiten inzake Europese thema’s;
- Strategische ontmoetingen tussen jonge Nederlandse en Franse talenten (de grote persoonlijkheden van de toekomst);
- Belangwekkende evenementen over actuele onderwerpen en thema’s van gezamenlijk belang, zoals een speciale conferentie over de Nederlands-Franse samenwerking inzake luchtvaart.

Samenwerkingsinitiatieven op regeringsniveau:

- Intensivering van het overleg over Europese vraagstukken, zoals bijvoorbeeld over de vraag op welke manier de zes grondleggers hun rol als aandrijvers van de Europese Unie verder kunnen vormgeven;
- Ministeriële ontmoetingen in het kader van thema’s van gezamenlijk belang;
- Uitwisseling tussen diplomaten van de beide ministeries van Buitenlandse Zaken;
- Samenwerking tussen diplomatieke vertegenwoordigers, in de vorm van bijvoorbeeld een regionale conferentie van ambassadeurs van beide landen, in navolging van de eerste - geslaagde - conferentie van dit type die in mei 2004 in Belgrado werd gehouden;
- Intensivering van de bilaterale samenwerking op het gebied van drugs (Groep op hoog niveau op het terrein van drugs) in het kader van de Strategie van de EU tegen de handel in verdovende middelen.

PDF - 132.1 kB
(PDF - 132.1 kB)

gepubliceerd op 27/09/2021

naar boven