Poëzie : Vrouwen en dichters [fr]

maandag 17 maart 2008, 20.00 uur

Met Nicole Brossard en Elly de Waard
Moderator : Joke Hermsen
- In het Nederlands en in het Frans

In samenwerking met de Algemene Afvaardiging van Québec in Brussel.

In het kader van de week van de francofonie ontvangt Maison Descartes Nicole Brossard, een Franstalige dichteres uit Canada wiens werk meerdere malen bekroond is, en Elly de Waard, de bekende Nederlandstalige dichteres voor een geprek met Joke Hermsen en het voorlezen uit eigen werk.

Een ontmoeting met twee dichteressen, feministen van dezelfde generatie, die ieder op hun eigen manier in de poëzie een zeer persoonlijke uitingsvorm hebben gevonden.

JPEGNicole Brossard, dichteres, romanschrijfster en essayiste, is in 1943 te Montreal geboren. Sinds de verschijning van haar eerste bundel, in 1965, heeft zij een dertigtal boeken gepubliceerd, waaronder Le Centre blanc, La lettre aérienne, Le désert mauve, Hier, Cahier de roses et de civilisation en Baiser vertige.

Nicole Brossard behoort tot de vertegenwoordigers van een generatie dichters die in de jaren 1970 de poëzie in Quebec een nieuwe elan hebben gegeven. Zij is mede-oprichtster van het literaire tijdschrift La Barre du jour en van het in 1976 opgerichte feministische blad Les Têtes de Pioche. Ze is tevens co-regisseur van de film Some American Feminists (1976). In 1991 heeft zij, samen met Lisette Girouard, de bundel Anthologie de la poésie des femmes au Québec (Des origines à nos jours) gepubliceerd. Haar werk is veelvuldig bekroond, onder meer met de Prix du Gouverneur general (1974 en 1984), le prix Athanase-David (1991) en Le Grand Prix du Festival international de la Poésie de Trois-Rivières (tweemaal). Recentelijk, in 2006, ontving zij ‘le prix Molson du Conseil des arts du Canada’.

Als overtuigd feministe staat de vrouw en de vrouwelijke erotiek vaak centraal in haar werk.

Elly de Waard (1940) debuteerde als dichter, in 1978, met de bundel Afstand. Pas in 1981 breekt ze door met Furie waarin de thematiek van de romantische liefde, het vrouwelijke lichaam, het verlangen en de erotiek zo karakteristiek voor het werk van Elly de Waard, al zichtbaar is. Ze voelt zich meer verwant met de klassieke dichters dan met de moderne.

Tegen het erfgoed van de Vijftigers heeft zij zich altijd expliciet verzet en zij speelde een voortrekkersrol bij de groep van vrouwelijke dichters die zich eind jaren tachtig manifesteerden als De Nieuwe Wilden.
Ze is ook mede-oprichtster van de Anna Bijns Prijs in 1985 geweest; deze Prijs bekroont steeds de beste literaire prozatitel of dichtbundel van de afgelopen vier jaar, geschreven door een vrouwelijk auteur.
De laatste jaren is Elly De Waard van haar fel emotionele werk weer enigszins teruggekeerd naar een verstilder soort van poëzie met bundels als Eenzang (1992) en Anderling (1998). In 2004 verscheen De hemel van Toulouse, een verzameling gedichten over Frankrijk.

Elly de Waard schreef meer dan vijftien jaar over popmuziek voor de Volkskrant en Vrij Nederland en gold als een autoriteit op dit terrein.

Joke Hermsen (1961) is schrijfster en filosoof.
Na een studie Franse taal en letterkunde en veelvuldige studieverblijven in Frankrijk begin jaren tachtig, promoveerde ze op Simone de Beauvoir in 1993.

Als schrijfster debuteerde ze in 1998 met de roman Het dameoffer, enkele jaren later gevolgd in 2001 door een vuistdikke roman over de Engelse kunstenaarsgroep Bloomsbury, Tweeduister geheten.Haar derde roman De profielschets geheten, verscheen in 2004. Haar roman over de liefde dus onlangs verscheen, gaat over Belle van Zuylen.

Ook vervult ze enkele bestuurs- en redactiefuncties bij culturele instellingen als het Fonds voor de letteren, de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam, de kunstenaarsvereniging ARTI, en is jurylid poëzie geweest in 2004 van de Anna Bijns Prijs. Ze was redactie- cq redactieraadslid van Lust & Gratie, van 1989 tot 2002.

gepubliceerd op 01/06/2010

naar boven